ispra
israel psychiatric rehabilitation association (r.a.)

About

יספר"א הוקמה ב- 2009 ע"י קרן לזלו נ.טאובר על מנת לחזק ולקדם את תחום השיקום הפסיכיאטרי בקהילה וליצור בית מקצועי עבור כל האנשים שמעורבים בעשייה בתחום. 

לתהליך ההקמה היו שותפים אנשי מקצוע רבים בתחום ובעלי עניין נוספים, אשר חברו יחד לתהליך חשיבה, חזון ופיתוח ארגוני. 

במהלך השנים עסקה יספר"א בנושאים של סנגור, מדיניות, הנגשה והפצה של ידע, תרגום חומרים לעברית, ייבוא ידע, הכשרה והטמעה, פיתוח קשרים בינלאומיים, שת"פ ועוד. באתר זה תמצאו תיעוד מקיף של הפעילות שלנו במהלך השנים. 

נציגי יספר"א משתתפים בדיונים רלוונטיים בכנסת ובמשרדי ממשלה.

אנו שואפים לסייע בביסוס הקהילה המקצועית של העוסקים בתחום השיקום הפסיכיאטרי ולתת במה להעשרה ולדיונים מקצועיים בתחום.

אנו פועלים בהתאם לעקרונות שהותוו באמנה הבינלאומית עבור אנשים עם מוגבלות והאמנה לשיקום פסיכיאטרי שאומצה על ידי המועצה הארצית לשיקום נכי הנפש בישראל. כמן כן, הארגון שואף להתעדכן ולהתחבר לגוף הידע הקיים בתחום זה בעולם. בעבור מטרה זו מקיים הארגון מגעים וקשרים פורמליים עם ארגונים מובילים ברחבי העולם העוסקים בחיזוק ובגיבוש תחום השיקום הפסיכיאטרי כגון הארגון העולמי לשיקום פסיכוסוציאלי (WAPR) וארגון השיקום הפסיכיאטרי (PRA). בנוסף יספר"א חברה בועדה בינלאומית המקיימת דיונים קבועים בנושאים רלוונטים בשיקום הפסיכיאטרי ברחבי העולם.

הצטרף/י ליספר"א