תפקידים חברתיים מוערכים

תפקוד חברתי מתייחס ליכולת של אדם למלא אחר ציפיות חברתיות ותרבותיות ביחס לתפקידים חברתיים כעובד, כסטודנט, כהורה, כאחראי למשק הבית או כמי שמטפל בקרובים אליו (כגון הורים מבוגרים). טבעם של תפקידים חברתיים נקבע על ידי שילוב של גורמים חברתיים, תרבותיים, משפחתיים ואינדיבידואליים. כאשר אדם אינו עומד בציפיות הסביבה ביחס למילוי תפקידים חברתיים, עלולה להיווצר מעמסה של אחריות על אחרים והשפעה לרעה על האווירה החברתית ועל מערכות היחסים השונות - עם בני משפחה, חברים, בני זוג וכן עם עמיתים לעבודה, מטפלים ועוד. חלק מתפיסת ההחלמה קשור למימוש תפקידים חברתיים נורמטיביים אשר מרכיבים את ההוויה האנושית כשלמה ואיכותית. מרכזיותו של התפקוד החברתי עבור מתמודדים רבים נובעת מארבעה גורמים: 1. השפעות אפשריות של המחלה והשלכותיה על התפקוד החברתי בתחומי חיים שונים (לדוגמא: פגיעה ביכולת לקחת חלק בתפקידים חברתיים מסוימים, קשיים במימוש יחסים קרובים, קושי בעצמאות סביב תפקוד ביתי וכד'). 2. אצל חלק מהמתמודדים קשיים חברתיים קדמו להתפתחות המחלה, כאשר לאורך שנים רבות חוו בדידות והדרה חברתית, חוסר בחברים קרובים, חלקם מעולם לא חוו יחסים אינטימיים, המעיטו להשתתף בפעילות פנאי, נשרו ממסגרות לימודים ו/או עבדו מעט אם בכלל. 3. איכות היחסים החברתיים אצל חלק מהמתמודדים ותדירות המגעים החברתיים מושפעות ממהלך ההתמודדות עם המחלה, בעיקר סביב הישנות של סימפטומים ואשפוזים חוזרים אשר עלולים לפגוע ברצף ובאיכות מערכות היחסים. בהקשר זה ישנה חשיבות רבה לתמיכה החברתית ולהפחתת הפגיעות סביב מצבי דחק. שיפור היכולת של מתמודדים להשתתף בפעילות בעלת משמעות עבורם ובמערכות יחסים בעלות ערך, עשוי לתרום רבות להשגת תמיכה חברתית התורמת מצידה לתהליך ההחלמה האישי. 4. תפקוד וקבלה חברתית הם מימדים מרכזיים בחוויית החיים האנושית, אם כי מהסיבות המוזכרות מתמודדים רבים מתקשים לקיים אותו ברציפות. רבים מצרכני שירותי בריאות הנפש מגדירים את הצורך בשיפור תפקודם החברתי כאחת ממטרותיהם העיקריות, ועם זאת מדווחים על כך שצרכים אלה לא אחת אינם זוכים למענה מספק דרך שירותי הטיפול והשיקום.
החשיבות של יחסים קרובים, ושל תחושת תכלית קשורה לא אחת למילוי תפקידים חברתיים (כגון: עובד, סטודנט, בן/ת זוג, הורה וכד') ומודגשת בעדויות של מתמודדים המתארים את ההחלמה האישית. לכן מאמצים מצד שירותי השיקום לעסוק בשיפור התפקוד החברתי של לקוחותיהם, עשויים לסייע לאנשים לקיים חיים של סיפוק ומשמעות, ולהתמודד טוב יותר עם השלכות המחלה לאורך זמן.
(Mueser & Bellack, 1998 ; Mead & Copeland, 2000; ; Ralph, 2000 ; Corrigan, Mueser, Bond, Drake, & Solomon, 2008)

קרא עוד
חברות באגודה

החברות בקהילה מעניקה לך אפשרות להיות פעיל בתוכה ולהיות חלק מהובלת תהליכים במדיניות, בפרקטיקה ובמחקר למען חיזוק התחום כולו.

להצטרפות
הצטרף/י ליספר"א