ידע מניסיון ותמיכת עמיתים

שירותי תמיכת עמיתים התפתחו מתוך התנועה הצרכנית בבריאות הנפש, והושפעו מהתנועה לזכויות האזרח ותנועת האל-מיסוד בארה"ב. שירותים אלה החלו לצמוח כביטוי לשאיפה של צרכנים לתת ביטוי לידע שרכשו כתוצאה מהתמודדותם האישית ולהציג אלטרנטיבה לממסד הפסיכיאטרי באותה תקופה. שירותי תמיכת עמיתים התבססו על הכרה בחשיבותו וערכו של "הידע מניסיון" כמרכיב המשתלב עם סוגי ידע אחרים בפרקטיקה של השיקום הפסיכיאטרי. שירותי תמיכת עמיתים ניצבים על ההנחה כי אנשים בעלי ניסיון משותף של התמודדות עם מגבלה פסיכיאטרית יכולים לספק תמיכה ייחודית למתמודדים עמיתים, בכך שהם מכירים את ההתמודדות "מבפנים" ויכולים לשמש מודל חיובי של העצמה, החלמה ותקווה לעתיד עבור אחרים. שירותי תמיכת עמיתים הם בטבעם מכווני החלמה, מדגישים העצמה ומבוססים על עיקרון של הגדרה עצמית.
שירותי תמיכת עמיתים כוללים מגוון של מודלים ותכניות, שהמשותף להם הוא בכך שהם ניתנים על ידי אנשים המתמודדים עם מגבלות פסיכיאטריות וצרכו או צורכים שירותים בתחום בריאות הנפש, ובמובן זה הם עמיתים של האנשים המשתמשים בשירותיהם. ניתן להבחין כיום בין ארבעה סוגים של שירותי תמיכת עמיתים: קבוצות לעזרה עצמית; שירותים המופעלים על ידי צרכנים; שירותים של שותפות בין אנשי מקצוע וצרכנים; וצרכנים כעובדים המועסקים בשירותי טיפול ושיקום. ההבחנות בין התפקידים השונים של מתמודדים כמסייעים לעמיתים משקפות הבדלים בתפיסה ובמבנה הארגוני שבתוכו משתלבת תמיכת העמיתים. לכן ניתן למצוא שונות בין הגדרות כגון: "צרכן נותן שירות" (Consumer Provider), "תמיכת עמיתים" (Peer Support), "עמית מומחה" (Peer Specialist), עמית-יועץ (Peer Counselor) ועוד.
שירותי תמיכת עמיתים התפתחו במידה ניכרת בשני העשורים האחרונים, במקומות שונים התפתחו תכניות הכשרה לצרכנים כנותני שירותים וכיום הם מהווים במקומות רבים חלק ממערכת בריאות הנפש הפורמאלית, וזוכים להכרה כשירות משלים בעל חשיבות רבה לצד השירותים המסורתיים בתחום.
בישראל התפתחו לאורך השנים מספר שירותים הממוקדים בתמיכת עמיתים, בהם ניתן למנות את "בנפשנו" כשרות חלוצי שהוקם ונוהל על ידי מתמודדים ובני משפחה ונסגר זה מכבר; קבוצות לעזרה עצמית שפעלו בעבר (כדוגמת קבוצת "התמודדות"), קבוצת "הבית הורוד", הממשיכה להתקיים; פורומים אינטרנטיים לעזרה עצמית; "צרכנים נותני שירות", שירות שפותח בעבודה משותפת של מתמודדים ואנשי מקצוע ועוסק בשילוב מתמודדים כעובדי שיקום במערך השיקום הארצי. לאורך השנים האחרונות התקיימו שורה של הכשרות המיועדות לצרכנים לטובת השתלבותם בתפקידי סיוע ותמיכת עמיתים, למשל: קורס "הפעל", "מצרכנים לנותני שירות", קורס סוקרי איכות, וקורס לפיתוח מנהיגות בקרב אנשים עם נכויות. ככלל, נושא תמיכת עמיתים מקבל עדיין מקום שולי יחסית בתנופת פיתוח שירותי השיקום בישראל לעומת חלק מהמדינות המפותחות, ויש מקום לבחון את הסיבות לכך ואת הדרכים לאפשר פיתוח של שירותים מסוג זה עבור מתמודדים.
(רופא, 1998; אלפרוביץ, 2002; אורן, 2007; מרזר-ספיר, הר-לב  ומאוטנר, 2009; Dixon, Krauss, & Lehman, 1994 ; Salzer, & Shear, 2002 ; Solomon, 2004 ).

שירותי תמיכת עמיתים כוללים מגוון של מודלים ותכניות, שהמשותף להם הוא בכך שהם ניתנים על ידי אנשים המתמודדים עם מגבלות פסיכיאטריות וצרכו או צורכים שירותים בתחום בריאות הנפש, ובמובן זה הם עמיתים של האנשים המשתמשים בשירותיהם.

קרא עוד

תמונות

קבצים

(חוויית המעבר ממתמודד עם מוגבלות פסיכיאטרית ממושכת לצרכן נותן שירות(2010
(חוויית המעבר ממתמודד עם מוגבלות פסיכיאטרית ממושכת לצרכן נותן שירות(2010
יעקב סינגר
Emerging New Practices in Organized Peer Support )2003) .
Emerging New Practices in Organized Peer Support )2003) .
Jean Campbell, Ph.D. and Judy Leaver, M.A. Report from NTAC’s National Experts Meeting on Emerging New Practices in Organized Peer Support. U.S. DEPAR..
השפעה על הפרט: מה מטופלים וקרובים-תומכים מרוויחים, מפסידים ומצפים ממעורבות במחקר?
השפעה על הפרט: מה מטופלים וקרובים-תומכים מרוויחים, מפסידים ומצפים ממעורבות במחקר?
ג'ואן אשקרופט, טיל ווייקס, ג'וזף טיילור, אדם קרוות'ר וג'ורג' סמוקלר בריטניה, 2016
Good Practice Guidelines to support the involvement of Service Users and Carers in Clinical Psychology Services )2010).
Good Practice Guidelines to support the involvement of Service Users and Carers in Clinical Psychology Services )2010).
Key Sheldon and Emma Harding. Printed and published by the British Psychological Society
אתגרים וניצחונות: פיתוח פרויקט תמיכת עמיתים באשפוז
אתגרים וניצחונות: פיתוח פרויקט תמיכת עמיתים באשפוז
קליר אוקוול בריטניה, 2012
Leading by Example Making the NHS an exemplar employer of people with mental health problems (2006) .
Leading by Example Making the NHS an exemplar employer of people with mental health problems (2006) .
Patience Seebohm and Bob Grove, The Sainsbury Centre for Mental Health, UK
הבהרת תפקידם של עמיתים-מומחים בבריאות הנפש במסצ'וסטס, ארה
הבהרת תפקידם של עמיתים-מומחים בבריאות הנפש במסצ'וסטס, ארה"ב: תובנות מעמיתים-מומחים, מדריכים ולקוחות
לינדה קברל, הת'ר סטרות'ר, קאת'י מור, לורה ספטון וג'ודית סבאג'יו ארה"ב 2014
The Crisis Project Workbook (2003).
The Crisis Project Workbook (2003).
A resource pack for service users and survivors on setting up innovative mental health crisis projects. The Mental Health Foundation, London
תמיכת עמיתים בבריאות הנפש: משמשת לניצול, מקדמת שינוי או שניהם?
תמיכת עמיתים בבריאות הנפש: משמשת לניצול, מקדמת שינוי או שניהם?
לארי דיוידסון ארה"ב 2014
Results from a National Survey of Certified Peer Specialist Job Titles and Job Descriptions: Evidence of a Versatile Behavioral Health Workforce. .
Results from a National Survey of Certified Peer Specialist Job Titles and Job Descriptions: Evidence of a Versatile Behavioral Health Workforce. .
Edward B. Schwenk, B.A., Eugene Brusilovskiy, B.A., Mark S. Salzer, Ph.D, The UPenn Collaborative on Community Integration of Individuals with Psychia..
הדילמה של המרפא הפצוע
הדילמה של המרפא הפצוע
נגה זרובבל ומרגרט אודפרטי רייט ארה"ב, 2012
מעורבות צרכנים בפרקטיקה בבריאות הנפש אוגדן סיכומי מאמרים יספר
מעורבות צרכנים בפרקטיקה בבריאות הנפש אוגדן סיכומי מאמרים יספר"א
מרץ 2015
חקירת משמעות המעבר לעבודה בתמיכת עמיתים באמצעות ניתוח פרשני פנומנולוגי
חקירת משמעות המעבר לעבודה בתמיכת עמיתים באמצעות ניתוח פרשני פנומנולוגי
ג'מה דייבל, אנה טיקל וקריסטין קולינס 2014
Inclusive Livable Communities For People With Psychiatric Disabilities (2008) .
Inclusive Livable Communities For People With Psychiatric Disabilities (2008) .
National Council On Disability, Washington, DC
תפקידים ופעילויות של עמיתים מומחים: ממצאי סקר לאומי
תפקידים ופעילויות של עמיתים מומחים: ממצאי סקר לאומי
מרק זלצר, אדוארד שוונק ויוג'ין ברוסילובסקי 2010
Into the Thick of Things: Connecting Consumers to Community Life - A Compendium of Community Inclusion Initiatives For People with Psychiatric Disabilities At Consumer-Run Programs (2010) .
Into the Thick of Things: Connecting Consumers to Community Life - A Compendium of Community Inclusion Initiatives For People with Psychiatric Disabilities At Consumer-Run Programs (2010) .
Jonathan C. David, Ph.D. & Richard Baron. A Joint Project of The Temple University Collaborative on Community Inclusion Of Individuals with Psychiatri..
new way of working in mental health services
new way of working in mental health services
Using Personal Experience To Support Others With Similar Difficulties (2010) .
Using Personal Experience To Support Others With Similar Difficulties (2010) .
Jolie Repper & Tim Carter. A Review Of The Literature On Peer Support In Mental Health Services. Commissioned by Together & the University of Nottingh..
User Involvement in Mental Health Services:A Study in Grampian (2004) .
User Involvement in Mental Health Services:A Study in Grampian (2004) .
Lydia Lewis, University of ABERDEEN, UK
מעורבות של צרכנים: השפעה והשתתפות – חקר פרספקטיבות של צרכנים ואנשי צוות
מעורבות של צרכנים: השפעה והשתתפות – חקר פרספקטיבות של צרכנים ואנשי צוות
אדוארד אומני, מריאן ברנס, די מקדונלד, מייק קרופורד ודיאנה רוז ארה"ב, 2014
ניוזלטר אפסיידס לראש השנה 2020
ניוזלטר אפסיידס לראש השנה 2020
מחוויות חיים לידע מניסיון אישי ככלי מקצועי: מודל עבודה
מחוויות חיים לידע מניסיון אישי ככלי מקצועי: מודל עבודה
שימרי הדס גרונדמן, נטע אדרי, רננה שטנגר אלרן 2020
חברות באגודה

החברות בקהילה מעניקה לך אפשרות להיות פעיל בתוכה ולהיות חלק מהובלת תהליכים במדיניות, בפרקטיקה ובמחקר למען חיזוק התחום כולו.

להצטרפות
הצטרף/י ליספר"א