שירותי שיקום פסיכיאטרי

מדינות רבות בעולם פיתחו בעשורים האחרונים שורה של שירותי שיקום בקהילה עבור מתמודדים וכן מענה לבני משפחה. השירותים מיועדים לתת מענה של תמיכות מגוונות סביב תחומי חיים שונים, בהם דיור, תעסוקה, חונכות, פנאי וחברה. שירותי השיקום בקהילה בשנים האחרונות פועלים על בסיס עקרונות השיקום הפסיכיאטרי, מבחינת הדגשים המושמים על עצמאות ונורמליזציה, שילוב קהילתי והעצמה אישית. בישראל חלה תנופת פיתוח של שירותי שיקום בקהילה במיוחד החל משנת 2000, עם החלת חוק "שיקום נכי נפש בקהילה" שבמסגרתו מתחייבת המדינה למימון ופיתוח שירותים למתמודדים. במסגרת החוק הוקמו ועדות שיקום אזוריות הקובעות עם האדם תכנית שיקומית פרטנית שמטרתה לסייע לו להשתלב באופן נורמטיבי ואופטימאלי בתחומי החיים השונים בהתאם לצרכיו והעדפותיו האישיות, לסייע בפיתוח מיומנויות, שיפור הדימוי העצמי, הכרת המשאבים הזמינים בקהילה והנגשתם לטובת שיפור איכות החיים. התכנית השיקומית מאפשרת התאמה מחדש לאורך זמן בהתאם להתקדמות האישית, על פני רצף של שירותים, המתייחסים למספר תחומים עיקריים: תעסוקה, דיור, השלמת השכלה, השכלה אקדמית נתמכת, חברה ופנאי, סיוע למשפחות, טיפולי שיניים ותאום טיפול. כן מאפשרים שירותי סל שיקום הכשרה ושילוב של מתמודדים כצרכני שירות והכשרות מקצועיות נוספות בשילוב עם שירותי ליווי תעסוקתי. בכל אחד מהתחומים ניתן למצוא, כאמור, רצף של מענים שעשויים להתאים לאנשים הנמצאים בשלבים שונים של תהליך השיקום וההחלמה האישית. כיום כ- 16,000 מתמודדים מקבלים בישראל שירותי סל שיקום בקהילה. עם זאת, לפי מחקרים שנעשו על שיעור חולי הנפש הקשים והממושכים האומדן הזהיר של אוכלוסיית היעד הוא בין 85 אלף ל-100 אלף בני אדם, מספר הגדול פי חמישה או שישה מהמספר המקבל כיום שירותים ממערך השיקום. גם אם חלק מאוכלוסיה זו אינו זקוק לסל השיקום, הרי מספרם של הזכאים אשר אינם מקבלים את השירותים הדרושים מחייב הרחבה משמעותית של מערך השיקום. גם בהשוואה לכ- 60 אלף המוכרים כנכי נפש במוסד לביטוח לאומי, הרי שרבים מהזכאים אינם מממשים את זכאותם לשיקום. לכך יש השלכות על התקציב המיועד, על המערכת הארגונית ועל שיטות העבודה, לרבות איתור הזכאים שאינם פונים לקבלת סל שיקום. זאת ועוד, כ- 25% מהאנשים שפנו לועדות השיקום לא מימשו את התכנית השיקומית שאושרה להם (לפי נתוני משרד הבריאות משנת 2007). דו"ח מבקר המדינה מסוף שנת 2006 מונה שורה של ליקויים במימוש חוק שיקום נכי נפש בקהילה שדורשים תיקון והסדרה. מכאן אנו למדים כי הדרך עדיין ארוכה למימוש בפועל של זכויות השיקום של מתמודדים.
(אבירם ורוזן, 2002; דו"ח מבקר המדינה, 2006; שרשבסקי, 2006; משרד הבריאות, 2010; אבירם, 2010).
 

הצטרף/י ליספר"א