שירותים מכווני החלמה

מעבר של מערכות הטיפול לאוריינטציה של החלמה דורש שינוי בפרדיגמה, ממודל שבו הטיפול מובל על ידי המטפל, למודל שבו האדם מוביל תהליך של מסע מתמשך. החשיבות במודל ההחלמה היא בהסתכלות על תנאים של בריאות נפשית כניתנים לשליטה לאורך זמן, ככל שהאדם נעשה מעורב בשירותים ותמיכות מתאימות ויעילות עבורו.
בעוד שטיפול אקטיבי נותר חשוב בפרדיגמה של החלמה, הרי שהטיפולים מצויים במערכות יחסים מתמשכות, שאינן מתחילות ומסתיימות עם אפיזודות אקוטיות. מערכות יחסים אלה נשמרות לאורך זמן ומלוות אנשים כאשר הם לומדים אסטרטגיות לטיפול עצמי ושוקדים על החלמתם, עוסקים בהשגת תפקידים חברתיים יציבים בקהילה, מפחיתים בהדרגה את ההישענות על שירותים פורמאליים ויותר בוטחים ברשת לא פורמאלית של תמיכות טבעיות.

מערכת טיפול המכוונת להחלמה מציעה הן שירותים והן תמיכות: שירותים הם בדרך כלל מוגבלים בזמן ומבוססים על צרכים. הם כוללים יצירת מגע וקשר עם מתמודדים (Outreach), טיפול אקוטי, הפוגה בזמן משבר, הערכה תרופתית, טיפול מרפאתי אינטנסיבי, מגוון טיפולים שיחתיים (פסיכותרפיות), הפנייה ותיווך לשירותים נוספים לפי הצורך. תמיכות בדרך כלל אינן מוגבלות בזמן, מבוססות על כוחות, וניתנות לשימוש כחלק מהתנאים הסביבתיים כדי להתמודד עם אתגרים מתמשכים. פעילות של תמיכות מבוססת בתוך הקהילה ויכולה לכלול: דיור נתמך, תעסוקה, השכלה, השתלבות בפעילות חברתית, רוחניות, הורות וכן אימון והדרכה להחלמה, תמיכת עמיתים, ושימוש בכלים לטיפול עצמי (כגון תכניות לקידום אורח חיים בריא, תרופות פסיכיאטריות, וכתיבת הנחיות מקדימות לשעת משבר).

הגדרת השירותים כמבוססי צרכים, אין פירושו שאינם יכולים להיות מבוססי כוחות. אם באופן מסורתי שירותים כוונו לצרכים ספציפיים והובנו כנחוצים מבחינה רפואית, הרי שכיום ניתן לעצבם מחדש כך שיתבססו על כוחות קיימים. המעבר למתן שירותים שמבוססים על כוחות כרוך בתפיסת השירותים כנחוצים לא רק בשל מצב הבריאות הנפשית של האדם אלא גם כמשאבים בעלי ערך לצורך שיפור חיי היומיום וקידום ההחלמה של לקוחותיהם. מכאן נגזר שינוי בהתייחסות של שירותים לתכנים העולים במהלך הקשר עם מקבלי השירות. למשל, התייחסות לשמיעת קולות תאפשר הזדמנות להבנה מעמיקה של הגוון, התוכן, התכיפות וההשפעה של הקולות, מתן משמעויות סובייקטיביות מגוונות ומציאת דרכים להתמודדות אישית יעילה, זאת על פני התבוננות חד-ממדית כסימפטום של מחלה הדורש מענה תרופתי והימנעות מחשיפה ללחצים. בדומה לכך, כאשר נראה שהאדם מקבל החלטות שגויות, טיפול מכוון החלמה יפעל מתוך הכרה בזכות והיכולת של הלקוח להכוונה עצמית. בגישה זו מודגשת החשיבות לעודד מתמודדים לגלות אפשרויות חדשות, לקבל החלטות המבוססות על מידע ולקחת סיכונים כחלק חיוני בהחלמה, כמו גם לטעות ולחוות אכזבות. אנשים אינם ננטשים בשל תוצאות שליליות של מעשיהם, אלא הצוות מסייע להם להתגבר ולנסות מחדש. צוות של שירות מכוון החלמה ידון עם האדם על יתרונות, חסרונות והשלכות אפשריות של פעולות, ועל החשיבות שבלקיחת סיכונים מחושבים כדי לזכות בהזדמנויות לצמיחה והתפתחות. דיאלוג מסוג זה מכבד את ההבנה שלעתים אנשים מקבלים החלטות שגויות כחלק טבעי במאמצים להשיג חיים בעלי משמעות מתוך הגדרה עצמית. לקיחת סיכונים חיובית והתגברות על מכשולים ואתגרים מוערכים כאמצעים ללמידה ופיתוח הזהות האישית. זאת להבדיל מהטיפול המסורתי שתופס קבלת החלטות שגויה כביטוי של שיפוט לקוי כתוצאה מהבעיה הנפשית, כחוסר שיתוף פעולה עם הנחיות הצוות המטפל וחוסר יכולת ללמוד מטעויות. לכן תפיסה זו הכתיבה מאמצים להגביל ולצמצם לקיחת סיכונים ולגונן על האדם מפני כשלון, דחייה או השלכות שליליות אחרות של החלטותיו השגויות.

שירותים מקדמי החלמה משלבים גישה אינדיבידואלית הממוקדת בלקוח; מקנים הזדמנויות לבחירה והגדרה עצמית בתכנית הטיפול והשיקום, מטרותיה והדרכים למימושה; מבוססים על הנעה פנימית של המתמודד; מעודדים עצמאות, אקטיביות והגדלת האחריות של הלקוח; מקדמים שימוש בתמיכות של הסביבה ושילוב קהילתי; פועלים מתוך גישה המדגישה כוחות ויכולות; פועלים באמצעות שותפות בין המטפל למתמודד; מכוונים למימוש תפקידים נורמטיביים והשתלבות בפעילות בעלת משמעות ללקוחותיהם. שירותים הממוקדים בהחלמה מושפעים באופן יומיומי מתפיסות ערכיות. הערכים מובעים באופן מפורש וברור ובאים לידי ביטוי באופן יומיומי בתהליכי קבלת ההחלטות, העשייה מתבצעת תוך משוב הדדי מתמשך ורצוף בין עובדים ולקוחות. המשוב על הביצוע הוא הכרחי לצורך מעקב על תוצאות העבודה. לכן שירותים מקדמי החלמה צריכים להטמיע בקרב עובדי שיקום את המשמעויות הערכיות האישיות והארגוניות כך שיהיו אחראים ליישומם וערים לאי התאמה ערכית.
שירות מכוון החלמה יהיה ממוקד לקוח, יעודד את מעורבות הלקוח, את הגדרתו העצמית והבחירה האישית בין אפשרויות שונות בהתאם למטרותיו. שירות מכוון החלמה יספק פוטנציאל ואופק של צמיחה והתפתחות, יעסוק בשיפור איכות חייו של הלקוח בכל תחומי החיים ויהיה ממוקד בשילוב בחיי קהילה נורמטיביים דרך עיסוק בפעילות של לימודים/עבודה/פנאי וכד' במסגרות הכלליות הקיימות בקהילה ולא במסגרות נפרדות. שירות ממוקד החלמה ניתן באופן מתמשך דרך גישה המכילה קשיים ואתגרים של שילוב והסתגלות לאורך זמן. שירות המכוון להחלמה מתייחס לצרכים ומאפיינים תרבותיים של לקוחותיו, מושרש בהקשרי חיים של כל לקוח באופן ספציפי, מתווך בהתאם לצורך היחסי של כל אדם וממקסם את מקורות התמיכה הטבעיים של הפרט. כל זאת מתוך הבנה כי ההחלמה היא למעשה ה"עבודה" של הלקוח עצמו, והפרקטיקה של אנשי המקצוע תתמקד בזיהוי, תכנון, ותמיכה בעבודה זו לאור מטרות הלקוח.
(Farkas, 2007 ;Mancini, 2008 ; Slade, 2009 ;Davidson & Tondora, 2011 ;Russinova, Rogers, Ellison, & Lyass, 2011 ).

קרא עוד

קבצים

שירותי בריאות מכווני החלמה, סיכום פרק 9 מתוך הספר החלמה אישית ומחלת נפש: מדריך לאנשי מקצוע בבריאות הנפש
שירותי בריאות מכווני החלמה, סיכום פרק 9 מתוך הספר החלמה אישית ומחלת נפש: מדריך לאנשי מקצוע בבריאות הנפש
ד"ר מייק סלייד, 2009
Recovery as an Organizing Principle for Integrating Mental Health and Addiction Services
Recovery as an Organizing Principle for Integrating Mental Health and Addiction Services
presentation by Larry Davidson, Ph.D.,Yale University
עדיפויות מתחרות: פרספקטיבות של אנשי צוות על תמיכה בהחלמה
עדיפויות מתחרות: פרספקטיבות של אנשי צוות על תמיכה בהחלמה
קלייר לה בוטילייר, מייק סלייד, ונסה לורנס, ויקטוריה בירד ושות' בריטניה, 2015
Implementing Recovery A Methodology for organizational change.
Implementing Recovery A Methodology for organizational change.
Sainsbury Centre for Mental Health
טיפול מבוסס-מיינדפולנס לאנשים עם הפרעות נפשיות חמורות: סקירת ספרות
טיפול מבוסס-מיינדפולנס לאנשים עם הפרעות נפשיות חמורות: סקירת ספרות
ליסה דיויס וסת' קורזבן ארה"ב 2012
RECOVERY IN PROGRESS FUTURE RECOVERY-BASED SERVICES DESCRIPTIONS, EXAMPLES AND EVIDENCE (2009)  .
RECOVERY IN PROGRESS FUTURE RECOVERY-BASED SERVICES DESCRIPTIONS, EXAMPLES AND EVIDENCE (2009) .
MARY O’HAGAN
פסיכותרפיה אינטגרטיבית לסכיזופרניה: הפוטנציאל לתפקידה המרכזי בטיפול מכוון החלמה
פסיכותרפיה אינטגרטיבית לסכיזופרניה: הפוטנציאל לתפקידה המרכזי בטיפול מכוון החלמה
פול לייסקר ודיויד רועה ארה"ב וישראל, 2015
A common purpose: Recovery in future mental health services (2007).
A common purpose: Recovery in future mental health services (2007).
published in Great Britain by the Social Care Institute for Excellence
תמיכה בהחלמה: אתגרים עבור עובדים בתמיכה ביתית
תמיכה בהחלמה: אתגרים עבור עובדים בתמיכה ביתית
ניקול שפרד, טום מיהן וסייג'י האמפריז. אוסטרליה, 2014
Approaches to recovery-oriented systems at the state and local levels: three case studies (2009).
Approaches to recovery-oriented systems at the state and local levels: three case studies (2009).
U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Substance Abuse and Mental Health Services Administra¬tion Center for Mental Health Services
Implementing Recovery A new framework for organizational change.
Implementing Recovery A new framework for organizational change.
Position Paper. Sainsbury Centre for Mental Health
Practice Guidelines for Recovery-Oriented Behavioral Health Care (2006) .
Practice Guidelines for Recovery-Oriented Behavioral Health Care (2006) .
Connecticut Department of Mental Health and Addiction Services
Implementing Recovery through Organizational Change. Centre for Mental Health
Implementing Recovery through Organizational Change. Centre for Mental Health
Jed Boardman and Lynne Friedli. Center for Mental Health
How Recovery Focused are We? Learning from Four Years of the Scottish Recovery Indicator
How Recovery Focused are We? Learning from Four Years of the Scottish Recovery Indicator
A national framework for recovery-oriented mental health services GUIDE FOR PRACTITIONERS AND PROVIDERS
A national framework for recovery-oriented mental health services GUIDE FOR PRACTITIONERS AND PROVIDERS
2013
Recovering Mental Health in ScotlandReport on Narrative Investigation of Mental Health Recovery
Recovering Mental Health in ScotlandReport on Narrative Investigation of Mental Health Recovery
Wendy Brown & Niki Kandirikirira SRN, 2008
Rethinking Mental Illness
חברות באגודה

החברות בקהילה מעניקה לך אפשרות להיות פעיל בתוכה ולהיות חלק מהובלת תהליכים במדיניות, בפרקטיקה ובמחקר למען חיזוק התחום כולו.

להצטרפות
הצטרף/י ליספר"א