שיקום פסיכיאטרי

שיקום פסיכיאטרי מקדם החלמה, שילוב מלא בקהילה ומשפר איכות חייהם של אנשים שאובחנו במצב בריאות נפש כלשהו שהגביל באופן משמעותי את יכולתם לחיות חיים משמעותיים. שירותי שיקום פסיכיאטרי ניתנים באופן אישי מותאם אדם ובשיתוף. שירותים אלה הם מרכיב חיוני במערכת הבריאות ובמגוון השירותים  הניתנים לאדם, וצריכים להיות מבוססי ראיות. הם מתמקדמים בסיוע ליחידים בפיתוח מיומנויות ובנגישות למשאבים הנחוצים להגדלת יכולתם להצליח ולהיות שבעי רצון בחייהם, עבודתם, לימודיהם ובסביבתם החברתית בה הם בחרו. (2018,PRA)

* תהליך המאפשר לאנשים בעלי פגיעות, מוגבלויות ונכויות, הנובעות מהפרעה נפשית, להגיע לרמה מיטבית (אופטימאלית) של תפקוד עצמאי בקהילה (W.H.O., 1996).

* השיקום הפסיכיאטרי הוא חלק מתהליכים של שינוי בבניית העצמי החדש של המתמודד, והענקת משמעות חדשה לחייו. המוקד בגישה אינו רק מיומנויות, אלא פיתוח הזדמנויות ויצירת שינוי חברתי-סביבתי, בכדי לסייע למתמודד למצוא את דרכו אל הקהילה (לכמן, 2000).

* שיקום פסיכיאטרי הוא מאמץ שיטתי לעזור אנשים עם מוגבלויות פסיכיאטרית להתקדם בתהליך ההחלמה שלהם (Corrigan, Mueser, Bond, Drake and Solomon, 2007).

 

הצטרף/י ליספר"א