שת"פ של יספר"א ומשרד הבריאות
27.10.2013

סיקור הכנס(מתוך עלון יספר"א)- דר' ורד בלוש-קליינמן, מנהלת תחום בכיר הכשרה, הדרכה והטמעת מודלים, מחלקת השיקום, האגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות

תחום השילוב הקהילתי הוא תחום מרכזי בעשייה השיקומית ובמדיניות מחלקת השקום, האגף לבריאות הנפש, במשרד הבריאות. תחום זה קיבל בחודשים האחרונים משנה תוקף והכרה ייחודית, מעבר לעשייה, לפיתוח, ליישום ולהטמעה של מודלים של שילוב קהילתי בעשור האחרון, עם כניסתה של הגב' עדי נעמן לצוות מטה מערך השיקום בתפקיד "מנהלת תחום בכיר תחום שילוב בקהילה".
במסגרת שהותו של פרופ' מרק זלצר, המשמש כמרצה ויו"ר המחלקה למדעי השיקום באוניברסיטת Temple  בפילדלפיה ומנהל מרכז המחקר וההכשרה לשילוב קהילתי של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית, התקיים מפגש לימודי משותף ליספר"א ולצוות השיקום הבכיר, קרי, צוות מטה השיקום, צוות רכזי השיקום האזוריים ורכזי המשנה ומנהלת ביה"ס הארצי לשיקום, שילוב והחלמה בקריה האקדמית אונו.
את המפגש הלימודי פתחו בברכות דר' מקס לכמן – חבר ועד מנהל יספר"א והגב' רונית דודאי, ממונת השיקום הארצית, באגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות.
פרופ' זלצר פתח את ההשתלמות בהצגת המסגרת התיאורטית והתפיסתית של תחום השילוב הקהילתי (Community Inclusion), תוך שהוא סקר את הסיווג הבינלאומי על-פי ארגון ה- WHO, על פי המודל החברתי של המוגבלות וחתם פרק זה בדיון על ההשלכות התיאורטיות והמעשיות של התחום על שירותי השיקום הפסיכיאטריים.
פרופ' זלצר טיבל את הרצאתו בהצגת ממצאים ומסד נתונים עדכני בתחום השילוב הקהילתי בארה"ב בתחומי הדיור, התעסוקה, ההשכלה, החברה והפנאי והתייחס לזכויות של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית בתחום זה.
את הצגת ממצאי המחקר ומסד הנתונים הביא פרופ' זלצר בצורה אותנטית ואמיתית והצביע על תמונת מצב מורכבת ומרובת מחסומים לשילוב קהילתי אף במדינה מערבית ומפותחת כמו ארה"ב. פרופ' זלצר סקר בהרחבה את החסמים החיצוניים לשילוב קהילתי בארה"ב כגון: סוגיית העוני, ההדרה החברתית, העדר תימרוץ למעסיקים אשר גורם לשיעור העסקה נמוך יחסית של אנשים עם מוגבלויות, סוגיית הסטיגמה העצמית בקרב המתמודדים עם מגבלה נפשית וסוגיית הסטיגמה הציבורית בקרב אנשי טיפול, בני משפחה והציבור הרחב, כמו גם מחסומים בתחום החוקתי והעדר הזדמנויות מספיקות להגדרה עצמית.
אין ספק שיכולנו להזדהות עם כל אחד ואחד מהמחסומים לשילוב קהילתי שנדונו, וכפי שהוצגו בארה"ב, ולראות כיצד הם באים לידי ביטוי אף במציאות הישראלית.
פרופ' זלצר סקר מספר פתרונות להתמודדות עם המחסומים לשילוב הקהילתי ברמת מדיניות והדיון נסב סביב הניסיונות למתן פתרונות לנושא גם ברמת מדיניות מערך השיקום, במשרד הבריאות במדינת ישראל.
הדיון במפגש לימודי זה היה המשכו של דיון שהחל שבוע קודם לכן, במסגרת יום עיון בנושא "אנשים עם מוגבלויות - שילוב רב תחומי" שערך החוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה, בו התארח פרופ' מרק זלצר, נדון בהרחבה השילוב הקהילתי בתחום ההשכלה. הגב' ורד שפיר – קיסר, מנהלת תחום בכיר השכלה חברה ופנאי באגף לבריאות הנפש, סקרה בהרחבה את תחום השילוב הקהילתי בהשכלה הנתמכת בארץ, על מגוון התוכניות שבו. בסיומו של היום, התקיימה סדנא בהנחייתו של פרופ' זלצר, בה השתתפו עובדים מ- 3 פרויקטים בתחום ההשכלה: השלמת השכלה, מכינה לקראת לימודים תיכוניים וחונכות אקדמית.
פרופ' זלצר התרשם עמוקות מרוחב המידע שניתן בהרצאתה המקיפה של הגב' ורד שפיר – קיסר ולנוכח מגוון הפרויקטים בתחום השילוב הקהילתי בהשכלה והעשייה המרובה בתחום, כפי שהוצגה על ידי מנהלות הפרויקטים בתחום וצוותי השיקום בשדה, ובקש להעמיק את הלמידה במטרה להעתיק רכיבים מהעשייה בתחום זה לעשייה בתחום ההשכלה הנתמכת בארה"ב.
מימי ההשתלמות המרתקים במחיצתו של פרופ' מרק זלצר, אנו למדים כי על אף רוחב היריעה ברמת רצף שרותי השיקום במדינת ישראל, שפותחו במהלך העשור האחרון במדינת ישראל, ואשר יש להתגאות בהם, ארוכה עדיין דרכנו בתחום הפיתוח, היישום וההטמעה של מודלים לשילוב קהילתי ברמת הפרט וברמת הקהילה הרחבה.

הצטרף/י ליספר"א