שילוב בקהילה

שילוב קהילתי מבוסס על ההכרה באזרחות משותפת: לאנשים עם מוגבלויות עומדת הזכות ועימה הצורך לתמוך במימוש ההזדמנויות לחיות, ללמוד, לעבוד וליהנות מחיי תרבות ופנאי לצד ובאותו האופן כמו אנשים ללא מוגבלויות (Racino,1995).

הצטרף/י ליספר"א