שת"פ של יספר"א עם החוג לבריאות נפש באוניברסיטת חיפה
22.02.2016

סיקור- שחף רם- און, מנהלת תחום חברה, פנאי וקהילה, עמותת אנוש


פרופסור מריאן פרקש, אחת ממובילותיו של המרכז לשיקום פסיכיאטרי באוניברסיטת בוסטון, נוהגת לבקר בישראל ולקחת חלק בכנסים וימי למידה של אנשי שיקום באקדמיה, בשדה ובמשרד הבריאות. ביקורה של פרופסור פרקש בארץ בחודש פברואר 2016, כלל ימי למידה אותם ארחו יזמים שונים, מפגש עם מנהלים מקצועיים בביה"ס לשיקום קריית- אונו, ואף ביקור עם עמיתה מומחית שהגיעה מארה"ב, בתכנית "עמיתים מומחים" בביה"ח "מזור" שבעכו. זאת ועוד, במסגרת הביקור העבירה פרופסור פרקש קורס של כארבעה ימים בחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה, אליו חברו סטודנטים ואנשי מקצוע שהגיעו כנציגים של יספר"א, בליוויו האקדמי של פרופסור מרק גלקופף. סיכום קצר זה יתאר את מהלך הקורס, הנושאים העיקריים בהם עסק, ולבסוף אמירה אישית אודות ההשתתפות בו.
במובן רחב, אפשר הקורס העמקה בסוגיות של פרקטיקה מכוונת החלמה, שהוגדרה כתהליך אישי בו אדם תובע בעלות, או תובע בעלות מחדש, על חיים המשמעותיים עבורו. באופן ספציפי יותר, התמקד הקורס בשותפות (1), הקיימת במערכת היחסים בין מקבלי השירותים בבריאות הנפש  וספקיו, שהינה אחת מתוך ארבעת הערכים היושבים בבסיסו של ארגון מכוון החלמה, לצד-  (2) מכוונות לאדם, (3) עידוד לבחירה ו- (4) תקווה.
הלמידה כללה מערך מובנה ומפורט אותו לימדה פרופסור פרקש ותרגול שוטף של החומר הנלמד. מעורבות המשתתפים הייתה גבוהה ומעשירה- התקיימו דיונים ערים סביב דוגמאות מהשדה בישראל, התחדדו תובנות וסומנו פערים בין התפיסה המקצועית אליה אנו שואפים ובין מגבלות שונות במציאות היומיומית, המשליכות על האופן והמידה בה שותפות זו יכולה להיות קיימת.
שותפות, כפי שהיא מוגדרת בהקשר זה,  הינה יצירת שיתוף פעולה בין איש השיקום והמתמודד, למען השגת מטרה מסוימת, על בסיס של שוויון והדדיות בזכויות, בתנאים ובמחויבות לתהליך.
אותה שותפות, הן כערך והן כמיומנות אותה מפתח ומדייק איש השיקום, מתבססת על האמונה ביכולתו של כל אדם באשר הוא לקחת חלק פעיל, מעורב, ומוביל במסע ההחלמה הפרטי שלו. תפקידו של איש השיקום, מנקודת מבט זו, הוא לייצר תנאים שיגבירו את יכולתו של האדם לעשות כן ולהביא לתוך התהליך את הידע, הכוחות והמיומנויות שלו, לצד נוכחותו של איש השיקום כאדם שלם על מעלותיו ומגבלותיו ובאופן אותנטי ככל הניתן.
בכדי ששותפות אמתית תתקיים, נדרש איש השיקום להיות מודע לסוגיות של כוח ושליטה אשר עלולות להשפיע על אופייה של השותפות, ולהתייחס אליהן במהלך כינונה. בין סוגי הכוח הקיימים באופן מבני במערכת היחסים בין האדם ואיש השיקום המלווה אותו- כוח נראה (visible power), כוח בלתי נראה (invisible power) וכוח חבוי (hidden power).
לאחר שהונח הבסיס הערכי לשותפות  והגורמים אשר בכוחם להשפיע עליה, פרשה בפנינו פרופסור פרקש את שלושת המרכיבים הנדרשים לתהליך יצירת שותפות מעודדת החלמה; (1)מיקוד בשותף- האדם, (2) מיקוד בעצמי- איש השיקום ו- (3) מיקוד בחיבור ובקשר בין השניים. עבור כל אחד מהמרכיבים, הכרנו ותרגלנו טכניקות וכלים שונים שמטרתם, בהתאמה, הגברת מעורבותו של האדם בתהליך לעבר השגת מטרותיו, חיזוק יכולתו של איש השיקום להיות נוכח באופן מעצים בתוך מערכת היחסים והיכולת לקיימה על בסיס של כנות, הכרה בשונות ובייחודיות של כל שותף לצד חיזוק המכנה המשותף ביניהם.
באמירה אישית, ההשתתפות בקורס תרמה לי בשלושה היבטים עיקריים; הראשון, באופן בו סייעה לי לפרק למרכיבים את הפרקטיקה היומיומית ולדייק את הכלים בהם אני משתמשת בתהליכי שותפות, הנוגעים למסע החלמה של אדם או קבוצה.  השני, בחוויות הלמידה המעצימה עם פרופסור פרקש שהייתה מרתקת, מסורה ומלאת תשוקה לסייע למשתתפים להעמיק בהבנתם.  ושלישית, בדיוק הערכים, המטרות ושיטות ההתערבות של השירות החברתי- קהילתי בראשו אני עומדת כך שיציע חיבור משמעותי, מעצים ומקדם החלמה לכל אדם אשר בוחר בנו כשותפים למסע ההחלמה שלו.
"ההתכנסות יחד היא התחלה. ההישארות יחד היא התקדמות.                                 העבודה יחד היא הצלחה"  הנרי פורד
מאחלת לכולנו התחלות, התקדמויות והרבה הצלחות לאורך הדרך. מי ייתן ונזכה לעוד מגוון הזדמנויות להעשיר את הארסנל המקצועי והאנושי שלנו כפי שאפשרה ההשתתפות בקורס ייחודי זה.

פרופ' מריאן פרקש
פרופ' מריאן פרקש
הצטרף/י ליספר"א