מפגש לימוד בנושא: מה ערכם של קשרים בינלאומיים בשיקום
18.12.2011

סיקור - סיגל מאוטנר ומיכל רונאל

במהלך העשור האחרון תחום השיקום הפסיכיאטרי בישראל הולך ומתפתח. מונח ההחלמה האישית ממחלת הנפש תופס מקום רב יותר בתהליכי השיקום האישיים עבור צרכנים. אחד האמצעים העיקריים לקידום אפשרויות להחלמה אישית עבור צרכני בריאות הנפש, הינה על ידי יצירת מרחב מתמיד לחשיבה, יצירה, שינוי, פיתוח והטמעה של תפיסות, גישות ומודלים לקידום ושיפור איכות השירות הניתן בתחום השיקום הפסיכיאטרי.  

למידה ממודלים קיימים ומתפתחים במדינות אחרות בעולם הינה משמעותית לקידום תחום השיקום הפסיכיאטרי בישראל. מודלים ארגוניים, מערכתיים, תפיסתיים ושל התערבויות מקדמות החלמה נבחנים מול התרבות הישראלית ונבחנת תרומתם עבור צרכני בריאות הנפש. יצירת קשרים עם צרכנים, אנשי שיקום ואנשי מחקר במדינות שונות בעולם הינה בעלת ערך לשימור הלמידה ההדדית. לאורך פעילותו של ארגון יספר"א נראית חשיבות רבה ליצירת קשרים בינלאומיים ובחינה של אימוץ מודלים הנראים בעלי ערך לתרבות השיקום הפסיכיאטרי הישראלית. כידוע ארגון יספר"א שם לו למטרה השנה לאפשר לאנשים מתחום השיקום בארץ להשתתף בכנס  הבינלאומי של USPRA בבוסטון שהתקיים במשך 4 ימים ביולי 2011. המשלחת הישראלית כללה 5 חברים שזכו למלגת תמיכה ובחרו באופן חופשי את ההרצאות, הסדנאות והסיורים בהם השתתפו והעמיקו את ההכרות עם שירותי שיקום פסיכיאטריים על תפיסתם הערכית, מקצועית וארגונית.
במהלך חודש דצמבר השנה, התארגנו חברי המשלחת הישראלית לסיקור ודיון בנושאים שנלמדו על ידם בבוסטון. כמשתתפים בכנס זה, יכולנו לטעום דרך הרצאותיהם של משתתפים אלו מעט מן החוויות, המחשבות והרשמים אותם חוו ולמדו, תוך דיון פורה והתייחסות לשונות ולדמיון מול המציאות והתרבות במערך השיקום הפסיכיאטרי בישראל: 
מערך ההסמכה של USPRA - Psychiatric Rehabilitation Practitioner Certified – בני כהן  בני הציג את מערך ההסמכה שיצרה USPRA בשנת 2001, סביב הרצון להבנות את הדיסציפלינה המקצועית הייחודית של השיקום הפסיכיאטרי. ההסמכה של CPRP מושתתת על ידע ועקרונות בשבעה תחומים עיקריים המכילים ומקיפים את כל השיקום הפסיכיאטרי: כישורים בינאישיים, כישורי תפקיד מקצועי, שילוב בקהילה, הערכה תכנון ותוצאות, התערבויות להשגת מטרות, כישורים מערכתיים וכישורים בשונות ותרבות. אנשי מקצוע בעלי תארים שונים כמו גם עובדים חסרי השכלה מקצועית פורמאלית מחויבים לרכישת הידע הנ"ל, לזמן עבודה משמעותי בתחום ולהכשרות ייעודיות בשיקום פסיכיאטרי (כל אחד על פי מצבו הבסיסי), התחיבות לקוד האתי ובדיקה לגבי עבר פלילי. לבסוף לאחר שמולאו תנאים אלו רשאי העובד לגשת למבחן אחיד כמורשה CPRP. כיום, מכירות בהסמכה זו כמחצית מהמדינות בתוך ארה"ב וכ - 2600 עובדים עברו את מבחן ההסמכה. יש לציין שתהליך ההסמכה כרוך בהשקעה כספית בקורס של CPRP ובעלות המבחן עצמו. יספר"א בוחנת היום את יתרונותיה של שיטה זו עבור תחום זה בישראל.
למידה מהרצאה של גארי בונד על תעסוקה נתמכת  Supported Employment- אודי מרילי
אודי עוסק בתחום התעסוקה הנתמכת ובחר להקדיש את מירב זמנו בכנס לתחום זה. בבוסטון, התעסוקה הנתמכת הינה סוג התמיכה התעסוקתית העיקרית, זאת על רקע תפיסה של תמיכות תעסוקתיות מוגנות כבלתי יעילות כהכנה לעולם העבודה. גארי בונד הציג מודל המציג עקרונות מנחים לתעסוקה נתמכת כמו קבלה לשירות כל מתמודד שמעוניין להתקבל לשירות, ולא על סמך יכולת. עקרונות מנחים נוספים הם של מציאת עבודה במהירות האפשרית ועבודה בשכר מינימום ומעלה. הצגת הלמידה בנושא זה פתחה דיון מרתק בצורך הקיים בהתאמות נדרשות של הסביבה לאדם ובנושא הסטיגמה הקיימת כלפי אנשים המתמודדים עם מחלות נפש. עלו שאלות של האם אכן אין צורך במפעלים מוגנים או בתעסוקה מעברית אחרת גם בישראל? שאלות שנשארו להמשך חשיבה. 

בנוסף היו עוד שתי הרצאות שנושאם סוקר כבר בעלון הקודם  ניתנו ע"י יקי סינגר, דנה פדן ויסברם ודיוויד האריס.

המידע שהביאו המבקרים בחו"ל מרתק ומאיר את  המקום בו אנו נמצאים בתחום השיקום בארץ. בחינה ולמידה של מודלים שונים ודומים לאלו שבישראל מאפשרות הרחבת אופקים ולמידה מהצלחות כמו גם מאי הצלחות. לאורך ההרצאות הובע הפער הקיים בין עבודה מובנית מאד הנהוגה בארה"ב כמו כתיבת פרוטוקולים, מנואלים, ערכות עבודה, לעומת עבודה יותר אינטואיטיבית ופחות מאורגנת בישראל. מה רצוי על פני מה והאם ניתן לבחון את העבודה האינטואיטיבית לצד יצירת מודלים כתובים ומאורגנים, כל אלו, נותרו כשאלות להמשך פיתוח וחשיבה. 

תודה ל – ISPRA  על האפשרות להיחשף לתכנים מרתקים אלו גם ללא טיסה של 12 שעות...

הצטרף/י ליספר"א