לזכרו של יקי סינגר ז"ל
27.12.2021

סדר יום:

14:50 התכנסות בזום
15:00 פתיחה לזכרו של יקי סינגר ז"ל:
          נעה סינגר
          פרופ' מקס לכמן, חבר ועד מנהל יספר"א
          שירה אלפייה, חברת עמותת לשמ"ה
15:30 הרצאה: קבלת החלטות משותפת (shared decision making) ככלי שיקומי וטיפולי בבריאות הנפש.
16:10 שאלות
16:30 סיום

ד"ר זיסמן-אילני תתאר מודלים ופרויקטים של קבלת החלטות משותפת בבריאות הנפש. בהרצאה יוצגו דוגמאות ממחקריה ליישום קבלת החלטות משותפת בבחירת תרופות אנטיפסיכוטיות, בעת שחרור מאשפוז פסיכיאטרי, בבחירת שירותי שיקום פסיכיאטריים בקהילה ובטיפול בדכאון. ההרצאה תינתן בעברית תוך שימוש בשקפים באנגלית.

הצטרף/י ליספר"א