קבוצת לימוד בנושא: מחלות נפש והחלמה אישית עפ"י הספר החדש של ד"ר מייק סלייד. בהנחיית ד"ר מקס לכמן
13.04.2010

סיכום: קבוצת לימוד ראשונה ביספר"א בנושא: "החלמה אישית ובריאות הנפש"

מסוף חודש אפריל עד חודש יוני 2010, הוקמה לראשונה ביספר"א קבוצת לימוד שהתבססה על קריאה של פרקים נבחרים של הספר החדש של Mike Slade " Personal Recovery and Mental Illness – A Guide for Mental Health Professionals". הספר פורסם בשנת 2009 בבית ההוצאה Cambridge University Press.

25 אנשים נרשמו ובאו לקבוצת הלימוד שהתקיימה לאורך חמישה מפגשים (כל שבועיים) למשך שלוש וחצי שעות כל מפגש. המשתתפים היו אנשי מקצוע ממערך השיקום בבריאות הנפש, מהמערך הקליני, צרכני כנותני שירותים, משפחות ואנשי אקדמיה.

חולקו למשתתפים צילום של פרקים מתוך הספר שנבחרו ע"י מנחה הקבוצה (ד"ר מקס לכמן) כבסיס לדיונים, כל חמש המפגשים התחילו במצגת על הפרק או הפרקים לאותו מפגש, התדיינות עם מומחים מוזמנים על הפרק (ברק בר-לב, פרופסור דיויד רועה, ד"ר רון שור ושולה אלפרוביץ) ולבסוף דיון כללי על הפרקים בהקשר לעשייה ולניסיון של כל המשתתפים.

הקבוצה הייתה מאוד פעילה בתהליך הלמידה ויצרה דיונים מעניינים בנושאים שהפרקים התמקדו. העובדה שהמשתתפים באו ממקומות ומזוויות מגוונות (טיפול, שיקום, מומחיות מניסיון וכו'..) יצר מפגש איכותי וייחודי.

קבוצת הלימוד, התגלה כמרחב לשיח וללמידה אמיתי ויש לחשוב על האופן להמשיך מפגשים מסוג זה בנושא של החלמה אישית ובנושאים אחרים. השילוב בין קריאה שיטתית והתדיינות יוצר עבור חברי יספר"א הזדמנות חשובה להתמקצעות, גיבוש עמדות, גירוי לעשייה ובעיקר הכרות והמשך גיבוש קהילת אנשי העשייה בבריאות הנפש בכלל ובשיקום פסיכיאטרי בפרט.

ד
ד"ר מקס לכמן
מנחה הסדנה
ד
ד"ר מייק סלייד
מחבר הספר "החלמה אישית ומחלת נפש"
הצטרף/י ליספר"א