דצמבר 2009
01.12.2009

סיקור (מתוך עלון יספר"א)- גלית פלג, רכזת יספר"א

במהלך חודש דצמבר-פברואר 2010 נערכו מפגשים של שלוש קבוצות מיקוד בהם השתתפו חברי יספר"א מדיסציפלינות שונות בתחום השיקום, בניהם עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, אנשי אקדמיה, צרכנים נותני שירות, מדריכים ובני משפחה. המפגשים התקיימו במטרה לברר סוגיות בתחום השיקום החשובות לחברים תוך דיאלוג ובשאיפה שהחברים ישפיעו על קביעת התוכן והעשייה של הארגון.

קבוצת המיקוד בנושא הפצת ידע נפגשה כדי לבחון איזה סוג מידע וידע חשוב לתחום השיקום, מי קהל היעד ואילו דרכים להפצת ידע המתאימות ליספר"א. מטרת קבוצת המיקוד בנושא בניית קהילה הייתה לדון בהגדרה ובצרכים של הקהילה המקצועית ובדרכים ליצירתה. קבוצת החזון נפגשה על מנת לברר מה המשקל הסגולי הייחודי של יספר"א בתחום השיקום הפסיכיאטרי בנוף העשייה בארץ.

בשלושת הקבוצות התגלו ממשקים והסכמה בנוגע לסוגיות רבות בד בבד עם דילמות ונושאים השנויים במחלוקת הנובעים מעצם ההטרוגניות של המשתתפים ודורשים חשיבה נוספת והתייחסות בהמשך הדרך.

בשל קוצר היריעה, אוכל לפרט כרגע רק חלק מהמסקנות שעלו בקבוצות:
• יספר"א תהיה ארגון גג הנותן בית וגב מקצועי לאנשים העוסקים בשיקום הפסיכיאטרי ולבניית קהילה מקצועית המדברת בשפה משותפת וזאת באמצעות מפגשי עמיתים וקבוצות למידה אזוריות ללמידת תיאוריות בהיבט יישומי וגם דרך פעילות של קהילות אינטרנטיות באמצעות אתר האינטרנט שיוקם. 
• יספר"א כגוף אינטר-דיסציפלינארי תהווה במה לפיתוח, תווך והפצת מידע וידע לפי התחומים והעקרונות המנחים של עבודה שיקומית כמו גם תאפשר חשיפה מרבית של ידע ייחודי הקיים בדיסציפלינות השונות.
• בקידום תחום השיקום הפסיכיאטרי, יספר"א תישאף להתפתח כגוף מייעץ למשרד הבריאות ולרשויות נוספות העוסקות בשיקום פסיכיאטרי, תקדם פעילות חברתית פוליטית ותפעל לשילוב כוחות של כל בעלי העניין, חיזוק האינטראקציה, שיח מקדם ושיתוף הידע עם ארגונים אחרים בתחום בריאות הנפש.

קביעת חזון הינו תהליך מתמשך ואנחנו בשיתוף החברים נמשיך לעבוד עליו.

השפעת קבוצות המיקוד כבר מורגשת בשטח ויש חשיפה רבה יותר לפעילות הארגון. המלצות הקבוצות עזרו לנו בגיבוש החשיבה האסטרטגית של האגודה ובארגון פעילויות כגון סדנא לימודית של ד"ר מישל סיילרס בנושא תעסוקה נתמכת שהתקיימה במאי, קבוצת לימוד של מספר מפגשים בהנחיית ד"ר מקס לכמן על הספר של ד"ר מייק סלייד: " החלמה אישית ומחלות נפש – מדריך לאנשי מקצוע". בחודש האחרון התחיל תהליך של בניית כנס היכרות אזורי עבור מדריכים, עובדים סמך מקצועיים  כדי לתכנן מפגשי לימוד המותאמים לצרכים האזוריים עבור קבוצת יעד זו. כמו כן, יספר"א מקדמת את יישום המלצת הקבוצות בהקמת אתר אינטרנט אינטראקטיבי, כלי שימושי ומתווך להפצת מידע וידע, שיהווה פלטפורמה להתייעצות ולפעילות ארצית.

הצטרף/י ליספר"א