שת"פ של קבוצת שכולו טוב עם יספר"או ביה"ס הארצי לשילוב, שיקום והחלמה
09.01.2017

הצטרף/י ליספר"א