ערכים ועקרונות

יספר"א מאמצת את מסמך 12 העקרונות של PRA:


ארגון PRA (הארגון האמריקאי לשיקום פסיכיאטרי) הגדיר הגדרה מחודשת לשיקום פסיכיאטרי (www.uspra.org).


מטרת השיקום הפסיכיאטרי היא לקדם החלמה, שילוב קהילתי מלא ושיפור איכות חיים עבור אנשים שאובחנו כסובלים מהפרעה פסיכיאטרית כלשהי שגרמה לפגיעה משמעותית בתפקוד. שירותי שיקום פסיכיאטריים ניתנים בשותפות, הם ממוקדי אדם וניתנים באופן דיפרנציאלי. הם שייכים לספקטרום של שירותי רווחה וצריכים להיות מבוססי ראיות. המוקד הינו לעזור לאנשים לפתח מיומנויות ונגישות למשאבים הנחוצים להם על מנת לבנות (באופן מוצלח ותוך שביעות רצון) הזדמנויות למגורים, לעבודה, להשכלה ובסביבות שהם בחרו.


לפנינו רשימה של עקרונות מפתח המתארים והמאפיינים את הפרקטיקה השיקומית בפסיכיאטריה. מלבד האלמנטים האלה חשוב לציין שכל נותן שירותי שיקום מחויב לקוד האתיקה, ולהנחיות של עבודה שיקומית בחברה רב-תרבותית:

 

1. צוות השיקום הפסיכיאטרי מעביר מסר של תקווה וכבוד ומאמינים שכל אדם הוא בעל יכולת ללמוד ולצמוח.

 

2. אנשי השיקום הפסיכיאטרי מבינים ששייכות לתרבות הינה נדבך מרכזי בתהליך ההחלמה ושואפים להבטיח שכל השירותים יינתנו במסגרת התרבותית המתאימה למקבלי השירותים.

 

3. בעבודת השיקום הפסיכיאטרי אנשי השיקום בונים שותפות עם המשתקם וחולקים בהחלטות בתהליך שמבוסס על מתן מידע ועל נגישות למידע.

 

4. שיקום פסיכיאטרי מתבסס על הכוחות ועל היכולות של המשתקמים.

 

5. שירותי השיקום הפסיכיאטרי מתבססים על גישת האדם במרכז ומבוססים על התייחסות לצרכים הייחודיים של כל משתקם, בהתאם לערכים, לתקוות ולשאיפות שלו.

 

6. שיקום פסיכיאטרי תומך בשילוב קהילתי מלא עבור המשתקמים כדי שימצו את זכויותיהם האזרחיות מצד אחד, וכדי שיכירו בחשיבות של מילוי חובותיהם מצד אחר. באופן הזה האנשים בעלי מוגבלויות פסיכיאטריות יוכלו לבחון ולהתנסות באופן שווה בהזדמנויות המהוות חלק מהיותנו חברים בקהילה ובחברה.

 

7. הגדרה עצמית והעצמה עומדות בבסיס השיקום הפסיכיאטרי. לכל אדם יש זכות להחליט עבור עצמו, כולל החלטות בדבר שירותים ותמיכות שהוא מעוניין לקבל.

 

8. שיקום פסיכיאטרי מאפשר פיתוח של רשתות לתמיכה אישית על-ידי שימוש במערכות תמיכה טבעיות הקיימות בקהילה, יוזמות לתמיכת עמיתים וקבוצות לעזרה עצמית.

 

9. שיקום פסיכיאטרי שואף לעזור למשתקמים לשפר את איכות חייהם בכל תחום, בכלל זה בתחום החברה והפנאי, התעסוקה, ההשכלה, המגורים, הפעילות האינטלקטואלית והרוחנית והחוסן כלכלי.

 

10. שיקום פסיכיאטרי מקדם בריאות גופנית ונפשית (wellness) ומעודד את המשתקמים לפתח לעצמם תכניות בריאות פרטניות.

 

11. שיקום פסיכיאטרי מדגיש את החשיבות להתערבויות מבוססות ראיות והתערבויות חדשניות ומבטיחות, שהן הטובות ביותר לקידום החלמה. ההתערבויות הללו כוללות מנגנונים מובנים של הערכה, למידה ושיפור האיכות בד בבד עם מעורבות פעילה של מקבלי השירותים.

 

12. שירותי השיקום הפסיכיאטרי חייבים להיות נגישים וזמינים לכל המשתקמים באשר הם. על השירותים הללו להיות משולבים ומתואמים היטב עם שירותי טיפול פסיכיאטריים, שירותי בריאות, טיפולים הוליסטיים והתערבויות אחרות.

 

תודות לשני בריל-ברניב על הסיוע בתרגום.


בנוסף יספר"א תפעל על פי העקרונות הבאים:

1. יספר"א מכירה במשפחות המתמודדים כגורם מעורב בשיקום. גורם אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתמונת השיקום בעל יכולת להביא תועלת רבה לתהליך השיקומי.

2. יספר"א מכירה בחשיבות ארגוני צרכנים ומעודדת עשייה ומעורבות צרכנים בתחום השיקום הפסיכיאטרי.

3. יספר"א מאמצת את האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ואת האמנה לשיקום נכי נפש בקהילה(2003) של המועצה לשיקום.

קרא עוד
חברות באגודה

החברות בקהילה מעניקה לך אפשרות להיות פעיל בתוכה ולהיות חלק מהובלת תהליכים במדיניות, בפרקטיקה ובמחקר למען חיזוק התחום כולו.

להצטרפות
הצטרף/י ליספר"א