סקר לאנשי הצוות בתחום השיקום

אתגרים רבים ניצבים בעת הזו בפני צוותי השיקום המובילים את תהליכי השיקום בקהילה.
על מנת למפות את האתגרים המעסיקים את אנשי המקצוע ולקדם פתרונות, צוות יספר"א ומנהלות ומנהלים מקצועיים מקשת רחבה של ארגוני שיקום בקהילה, גיבשו סקר לאנשי הצוות.
בסקר השתתפו 547 אנשי ונשות שיקום ממגוון של מסגרות ותפקידים. בימים אלו תוצאות הסקר עוברות ניתוח ויוצגו בהמשך. 

קרא עוד
חברות באגודה

החברות בקהילה מעניקה לך אפשרות להיות פעיל בתוכה ולהיות חלק מהובלת תהליכים במדיניות, בפרקטיקה ובמחקר למען חיזוק התחום כולו.

להצטרפות
הצטרף/י ליספר"א