ניירות עמדה, סנגור ומדיניות

יספר"א הינו ארגון מקצועי בלתי תלוי אשר אינו מספק שירותי שיקום ולכן העובדה הזאת מאפשרת ליספר"א לבצע עבודת סנגור חשובה מעמדה חופשית ומקצועית על מנת לשמור על עקרונות השיקום הפסיכיאטרי ולהגן מפני שחיקתם. כחלק מפעילות הסנגור אנחנו משתתפים בדיוני המועצה לשיקום נכי נפש בקהילה בעמדת משקיף, משתתפים בדיונים רלוונטיים בכנסת ובמשרדי ממשלה, ולוקחים חלק פעיל בקואליציה של ארגוני בריאות הנפש. כמו כן יספר"א מפרסמת ניירות עמדה בנושאים מקצועיים שעל הפרק, מוציאה מכתבים רשמיים לאנשי מפתח ועושה מאמצים יומיומיים ללמוד את המציאות המשתנה ולהעריכה. כמו כן יספר"א משמשת כגורם מייעץ בעניינים מקצועיים הקשורים לעתיד השיקום.

קרא עוד

קבצים

האם השיקום הפסיכיאטרי במתכונתו הנוכחית, מתאים ומונגש, לכל אדם המתמודד עם מגבלה פסיכיאטרית מהותית?
האם השיקום הפסיכיאטרי במתכונתו הנוכחית, מתאים ומונגש, לכל אדם המתמודד עם מגבלה פסיכיאטרית מהותית?
נייר עמדה, 27 בדצמבר 2012
מכתב לראש שירותי בריאות הנפש, העברת המגורים הטיפוליים מהמערך הקליני בבריאות הנפש אל מערך השיקום בקהילה, תחת השם
מכתב לראש שירותי בריאות הנפש, העברת המגורים הטיפוליים מהמערך הקליני בבריאות הנפש אל מערך השיקום בקהילה, תחת השם "המגורים השיקומיים"
13 במאי 2014
תהליכי הסמכה בתחום השיקום
תהליכי הסמכה בתחום השיקום
מכתב ליו"ר המועצה, 4 במרץ 2013
מיקור חוץ של חברי ועדת סל שיקום
מיקור חוץ של חברי ועדת סל שיקום
מכתב למנכ"ל, 29 ביוני 2016
האם שירותי בריאות הנפש בשלים לקדם יצירה משותפת של שינוי? National Development Team for Inclusion. UK (2016)
האם שירותי בריאות הנפש בשלים לקדם יצירה משותפת של שינוי? National Development Team for Inclusion. UK (2016)
תרגום נייר עמדה מאנגליה, דצמבר 2016
שינוי בסטטוס מערך השיקום
שינוי בסטטוס מערך השיקום
מכתב למנכ"ל, 6 ביוני 2018
העברת מחלקת שיקום נכי נפש למנהל רפואה
העברת מחלקת שיקום נכי נפש למנהל רפואה
מכתב למנכ"ל, 3 ביוני 2018
צו ההרחבה
צו ההרחבה
מכתב לשר ליצמן, 7 במרץ 2018
העברת מחלקת שיקום נכי נפש למנהל רפואי
העברת מחלקת שיקום נכי נפש למנהל רפואי
מכתב למנכ"ל, 10 במאי 2018
חוזר מנכ
חוזר מנכ"ל מס' 5/2015 מתאריך 18 ביולי 2017
1 באוגוסט 2017
חוות דעת מומחה בעניין מכרז פומבי מס' 43/2016 לרכש שירותי שיקום בדיור לנכי נפש בקהילה משרד הבריאות
חוות דעת מומחה בעניין מכרז פומבי מס' 43/2016 לרכש שירותי שיקום בדיור לנכי נפש בקהילה משרד הבריאות
יולי 2016
ברכות
ברכות
מכתב לשר ליצמן, 2 ביולי 2015
To the ENMESH board members
To the ENMESH board members
מכתב תגובה לביטול האירוח של הכנס הבינלאומי של ארגון ENMESH בישראל בשנת 2021
מכתב התפטרות של פרופ' דיוויד רועה מועד מנהל ENMESH
מכתב התפטרות של פרופ' דיוויד רועה מועד מנהל ENMESH
עמדת פורום ארגוני בריאות הנפש לגבי עקרונות התע
עמדת פורום ארגוני בריאות הנפש לגבי עקרונות התע"ס העתיד להחליף את תע"ס 1.9
08/07/2019
חברות באגודה

החברות בקהילה מעניקה לך אפשרות להיות פעיל בתוכה ולהיות חלק מהובלת תהליכים במדיניות, בפרקטיקה ובמחקר למען חיזוק התחום כולו.

להצטרפות
הצטרף/י ליספר"א