סטיגמה והדרה חברתית

הסטיגמה החברתית כלפי אנשים המתמודדים עם מחלות נפש מושרשת בהיסטוריה האנושית, אשר נהגה לתייג אנשים אלה כפחותי ערך ומזיקים לחברה ונקטה מדיניות של הרחקתם מן העין הציבורית דרך השמתם במוסדות ושלילת זכויות יסוד של השתתפות ושייכות חברתית. הסטיגמה פועלת דרך החלת המחלה כמאפיין יחיד בזהות החברתית, המבטלת את ערכו של האדם בעיני הסביבה ומביאה לבידודו החברתי. סטריאוטיפים נפוצים מייחסים למתמודדים חוסר יכולת לקבל החלטות ותלות באחרים; אשמה במחלתם; חוסר סיכוי להחלים ולהתקדם בחיים; מסוכנות; התנהגות בלתי צפויה; והתנהגות לא רציונאלית, סטריאוטיפים אלו מחזקים את ההדרה החברתית של מתמודדים, כאשר בפועל מדובר באוכלוסיה החשופה בעצמה לסיכון יתר לפגיעה, אלימות, עוני ובידוד חברתי. מיעוט של רשתות חברתיות ודרגה נמוכה של תמיכה חברתית מהווים גורם סיכון ממשי להחמרה במצב הנפשי; דעות קדומות וחשיבה חברתית סטריאוטיפית מקבלות ביטוי באפליה כלפי אנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית, כאשר החברה מציבה מכשולים קונקרטיים להשתלבות: הימנעות מקשרים ויחסי גומלין עם מתמודדים; התנגדות תושבים לפתיחת מסגרות שיקום בשכונתם; אפליה מוסדית המתבטאת, למשל, בהפרדת שירותי הבריאות מן האוכלוסייה הכללית, סירוב להעסקה, להנגשה ולביצוע התאמות במקומות עבודה; שימוש שלא לצורך ברשויות אכיפת החוק ומעצרי שווא; חיזוק הסטיגמה דרך אמצעי התקשורת כאשר מצטיירת תמונה גורפת של אנשים מסוכנים ובלתי צפויים. לכן הסטיגמה החברתית יוצרת מחסומים ומערימה מכשולים על תהליכי החלמה, כאשר היא פוגעת בדימוי העצמי ובתחושת הערך העצמי, מונעת השתלבות בתחומי חיים רבים ובכך חוסמת הזדמנויות לחיים מלאים, להשתתפות בתפקידים חברתיים, להתפתחות אישית וכלכלית ואף גורמת לחלק מהאנשים להימנע מפנייה לעזרה מקצועית. הספרות המחקרית ועדויות של מתמודדים מצביעים אף על סטיגמה בקרב גורמי טיפול, המקבלת ביטויים שונים דרך התייחסות פטרנליסטית ומדיניות של הדרה.
אנשים רבים המתמודדים עם מגבלות פסיכיאטריות מודעים לסטיגמה החברתית כלפיהם. חלקם מגיבים אליה בכעס והתקוממות, חלקם מתעלמים ממנה, אך אחרים מפנימים ומחילים על עצמם את האמונות השליליות דרך סטיגמה עצמית. במצבים אלה, החיים בתרבות של תפיסות סטריאוטיפיות ודעות קדומות, המובילות לתגובה רגשית שלילית מהסביבה ולאפליה, משליכים על דימוי עצמי שלילי ותחושת פחיתות ערך וחוסר מסוגלות. כתוצאה מכך ניתן לראות לעתים קרובות תגובה התנהגותית של כישלונות חוזרים והימנעות, פגיעה בתהליכים של בניית העצמי והזהות האישית. פגיעה בתחושת לגיטימיות, גורמת לא אחת לפאסיביות, הסתגרות והימנעות ממגע אנושי עד כדי צמצום משמעותי של חיי הפרט דרך תחושות של בושה, פסימיות, חוסר מוטיבציה, חרדה חברתית, חוסר אונים נרכש ואף סימפטומים שליליים.
נתונים מנקודת מבט סובייקטיבית של מתמודדים, יחד עם נתונים כמותיים משורה של מחקרים, מעידים על השפעת הסטיגמה העצמית כבעיה משמעותית בקרב חלק מהמתמודדים, הפוגעת באיכות חייהם ובאפשרות להשגת מטרות אישיות.
במקביל לסטיגמה הציבורית והסטיגמה העצמית, סוציולוגים מתארים כיצד כוחות פוליטיים, כלכליים והיסטוריים יוצרים תופעה של הגבלת ההזדמנויות עבור אנשים המתמודדים במקביל לסטיגמה הציבורית והסטיגמה העצמית, סוציולוגים מתארים כיצד כוחות פוליטיים, כלכליים והיסטוריים יוצרים תופעה של הגבלת ההזדמנויות עבור אנשים המתמודדים עם מגבלות פסיכיאטריות לעומת האוכלוסייה הכללית בתחומים שונים. תופעה זו מכונה סטיגמה מוסדית או סטיגמה מבנית, ומתרחשת כאשר מוסדות ממשלתיים, פיננסיים ואחרים נוקטים מדיניות מפלה, למשל בהקשר של נגישות למשרות ציבוריות, זכויות משפחתיות כגון הורות ומשמורת, קבלה ללימודים ורישיון למקצועות מסוימים, תשלומי פרמיה לביטוח ועוד. סטיגמה מבנית מתפתחת באופן היסטורי כתוצאה של אי-צדק כלכלי ופוליטי המתגלם בדעות קדומות בקרב מקבלי החלטות ומעצבי מדיניות.
השיקום הפסיכיאטרי מדגיש את הצורך בשינוי העמדות הציבוריות, הפחתת הסטיגמה העצמית והסרת מחסומים הנובעים מסטיגמה מבנית. שני עקרונות מרכזיים העוסקים בכך הם שילוב קהילתי והעצמה, כאמצעים לשינוי במימדים השונים של הסטיגמה, בד בבד עם שיפור איכות החיים של מתמודדים.
(טל, 2007; Chamberlin, 1988 ; Deegan, 1990 ; Weingarten, 1994 ; Fisher, 1997 ;Corin, 1998 ;  Surgeon General Report, 1999 ; Draine et al., 2002 ; Corrigan, 2004 ; Charbonneau, 2007 ; Corrigan, Roe & Tsung, 2011 ).

קרא עוד

קבצים

הקשר בין ניסיון מקצועי, ריחוק חברתי, דעות קדומות ועמדות שיקומיות בקרב אחיות בריאות הנפש החלמה (2009),
הקשר בין ניסיון מקצועי, ריחוק חברתי, דעות קדומות ועמדות שיקומיות בקרב אחיות בריאות הנפש החלמה (2009),
פזית בן בסט-הרר
Ignorance + Prejudice + Discrimination = Stigma (2006) .
Ignorance + Prejudice + Discrimination = Stigma (2006) .
Graham Thornicroft, Actions speak louder, Mental Health Foundation
סטיגמה: עמדות, התנסויות ודרכי התמודדות של אנשים המטופלים במרפאות לבריאות הנפש (2007)
סטיגמה: עמדות, התנסויות ודרכי התמודדות של אנשים המטופלים במרפאות לבריאות הנפש (2007)
נעמי שטרוך, יחיאל שרשבסקי, אלונה בידני-אורבך, מקס לכמן, נגה שגיב, טלי זהבי. מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, המרכז לחקר מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות.
Understanding Psychosis and schzophrenia
Understanding Psychosis and schzophrenia
A report by the Division of Clinical Psychology
סטיגמה, אפלייה ובריאות הנפש בישראל: סטיגמה כלפי אנשים בחלו במחלה פסיכיאטרית וכלפי טיפול נפשי (2007)
סטיגמה, אפלייה ובריאות הנפש בישראל: סטיגמה כלפי אנשים בחלו במחלה פסיכיאטרית וכלפי טיפול נפשי (2007)
נעמי שטרוך, יחיאל שרשבסקי, אלונה בידני-אורבך, מקס לכמן, טלי זהבי, נגה שגיב. מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, המרכז לחקר מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות.
Self Disclosure and Its Impact on Individuals Who Receive Mental Health Services (2008) .
Self Disclosure and Its Impact on Individuals Who Receive Mental Health Services (2008) .
U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Substance Abuse and Mental Health Services Administration Center for Mental Health Services
סטיגמה בתחום בריאות הנפש: עמדות, התנסויות והתמודדויות של הורים לאנשים המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית (2007)
סטיגמה בתחום בריאות הנפש: עמדות, התנסויות והתמודדויות של הורים לאנשים המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית (2007)
נעמי שטרוך, יחיאל שרשבסקי, אלונה בידני-אורבך, מקס לכמן, נגה שגיב, טלי זהבי. מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, המרכז לחקר מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות.
סטיגמה ואפליה – כפי שמתבטאות על-ידי אנשי מקצוע בבריאות הנפש: דוח מחקר
סטיגמה ואפליה – כפי שמתבטאות על-ידי אנשי מקצוע בבריאות הנפש: דוח מחקר
ז'אן-פרנסס פלטייר, מרק קורבייר ושות' קנדה, 2007
הבדלים בעמדות עבודה-מחויבות לארגון, שחיקה ועמדות סטיגמטיות- בקרב עובדים סוציאליים בארגוני רווחה טוטאליים וקהילתיים המטפלים בנכי נפש (2008)
הבדלים בעמדות עבודה-מחויבות לארגון, שחיקה ועמדות סטיגמטיות- בקרב עובדים סוציאליים בארגוני רווחה טוטאליים וקהילתיים המטפלים בנכי נפש (2008)
ענת וולפנפלד, עבודת תיזה במסגרת אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, החוג לבריאות נפש קהילתית
ניתוח איכותני של חוויות אפליה בדיווחי צרכני בריאות הנפש
ניתוח איכותני של חוויות אפליה בדיווחי צרכני בריאות הנפש
שרה המילטון, ונסה פינפולד ושות' בריטניה, 2016
אפליה בעבודה ושינוי בסטיגמה עצמית בקרב מתמודדים בתעסוקה נתמכת
אפליה בעבודה ושינוי בסטיגמה עצמית בקרב מתמודדים בתעסוקה נתמכת
ניקולאס רוש, קרלוס נורדט, וולפראם קאווהל ושות' שווייץ, 2014
חברות באגודה

החברות בקהילה מעניקה לך אפשרות להיות פעיל בתוכה ולהיות חלק מהובלת תהליכים במדיניות, בפרקטיקה ובמחקר למען חיזוק התחום כולו.

להצטרפות
הצטרף/י ליספר"א