שת"פ של יספר"א, משרד הבריאות וביה"ס הארצי לשיקום, שילוב והחלמה
16.02.2016

פרופ' מריאן פרקש
פרופ' מריאן פרקש
הצטרף/י ליספר"א