שת"פ של יספר"א, משרד הבריאות וביה"ס הארצי לשיקום, שילוב והחלמה
24.06.2015

פרופ' מריאן פרקש
פרופ' מריאן פרקש
הצטרף/י ליספר"א