מפגש לימוד ייחודי בנושא כנס הארגון הפסיכוסוציאלי העולמי (WAPR) שנערך באיטליה בנובמבר 2012
05.03.2013

ד
ד"ר גליה מורן
פאולה גרבר-אפשטיין
פאולה גרבר-אפשטיין
ד
ד"ר מקס לכמן
הצטרף/י ליספר"א