מפגש פרידה לכבוד דינה ברק
17.11.2020

מרצה: דינה ברק עובדת סוציאלית אחראית תחום משפחות לשעבר משרד הבריאות

ההרצאה לרגל פרישתה של דינה ברק ממטה השיקום כדי להבין את התרומה של הקמת מרכזי המשפחות על השיקום וההחלמה של המתמודדים וכן ללמוד על החזון לעתיד.

הצטרף/י ליספר"א