עוני ובריאות נפש
16.12.2015

ד"ר ג'ד בורדמן הינו יועץ ומרצה בכיר בפסיכיאטריה ביחידה לשירותי בריאות לאומיים – דרום לונדון ומודסלי ובשירותי הבריאות במחלקה למחקר אוכלוסין במכון לפסיכיאטריה.
הוא משמש כיועץ מדיניות בכיר למרכז סיינסבורי לבריאות הנפש ומוביל הכלה חברתית(Social Inclusion) בקולג' המלכותי לפסיכיאטרים.

במשך שנים רבות עבד כפסיכיאטר בייעוץ קהילתי בשירותים כלליים למבוגרים וכמורה וכחוקר בפסיכיאטריה חברתית וקהילתית. 
בנוסף, הוא שימש כיועץ קליני לנציבות הבריאות (כיום – הועדה לאיכות הטיפול - CQC) ועסק במתן ייעוץ מדיניות למחלקה לעבודה וגמלאות ולמחלקת הבריאות באנגליה. הוא מילא תפקיד פעיל בקולג' המלכותי של הפסיכיאטרים כראש פקולטה ועמד בראש קבוצות עבודה שעסקו בתעסוקה, בהכלה חברתית ובבריאות הנפש. בימים אלה הוא מוביל להכלה חברתית בקולג' המלכותי של הפסיכיאטרים, תפקיד שכולל עבודה בתחום, תעסוקה, העוני, רפורמה ברווחה, התאמה אישית והחלמה.

הוא פרסם מאמרים רבים בפסיכיאטריה חברתית וקהילתית והינו סמכות מוכרת בנושאי הדרה חברתית ובריאות הנפש.

Dr. Jed Boardman
Dr. Jed Boardman
keynote: Poverty, low income and mental health problems
פרופ' ג'וני גל
פרופ' ג'וני גל
תמונת מצב של העוני בישראל
ד
ד"ר מקס לכמן
משטח הפקר להכלה חברתית
יעל פיזם
יעל פיזם
עוני כחסם לשיקום פסיכיאטרי מנקודת ראות של אשת מקצוע בתחום השיקום
ד
ד"ר רוני הולר
פאנל ודיון: משאלות להתחלת פתרונות
Waldo Roeg
Waldo Roeg
income low/no and homelessness towards Weighted
הצטרף/י ליספר"א