פרקטיקה ממוקדת אדם
27.06.2011

סיקור הכנס (מתוך עלון יספר"א)- איילה פרידלנדר-כץ

בכנס יספר"א השנתי השתתפו 200 אנשים, בהם אנשי מקצוע, מתמודדים ובני משפחה.
הכנס התקיים בשלושה חלקים: מליאה, אסיפה כללית של חברי יספר"א וסדנאות. נביא להלן סקירה קצרה של אירועי הכנס. באתר יספר"א תוכלו למצוא סיכום מפורט של הכנס.

מליאה
הכנס נפתח בברכות מפי שני דוברים:
מר אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בירך את משתתפי הכנס, ובדבריו עמד על הקשר בין שיקום ושילוב חברתי, הישגי חוק השיקום, קשיים וחסמים.
ד"ר גדי לובין, ראש שירותי בריאות הנפש, סיפר על נקודת מבטו ביחס לשיקום, כתחום צעיר וחדשני. הוא התייחס לנושאים עיקריים בהם עוסק משרדו, בהם פרויקט מדדי התוצאה, פתיחת מסגרות חדשות, והרחבת הסיוע למשפחות. ד"ר לובין הדגיש את חשיבות הדיאלוג בין מערך השיקום לבין מערך הטיפול, לטובת הקשבה הדדית ושיתוף פעולה.


הרצאת אורח: פרופ' ניל אדמס
פרופ' ניל אדמס, מאוניברסיטת ברקלי, קליפורניה, מכהן כסגן מנהל ומרצה ברחבי העולם לגבי יישום שיטות בשיקום פסיכיאטרי, מכהן בוועד העורכים של מספר כתבי עת, חבר באגודת הפסיכיאטרים האמריקאית. פרסומיו כוללים שורה ארוכה של מאמרים וספר משנת 2005.

פרופ' אדמס דיבר על חשיבותן של תכניות טיפול לקידום תהליכי החלמה. הוסבר הנושא של טיפול ממוקד אדם, המחייב תכנון משותף עם הלקוח ודורש תפיסת אחריות כוללנית של הטיפול באדם, על פני הפיצול שקיים בין המערכות. הודגש מושג הבחירה, וחובתנו לכבד בחירות של לקוחותינו, אף אם אינן עולות בקנה אחד עם הזרם המרכזי או עם תפיסתנו האישית. תוכנית הטיפול תוארה כמפה שמנחה את מסע ההחלמה. הודגש כי תוצאות של החלמה יושגו באמצעות אינטראקציות פרודוקטיביות, המעודדות ניהול עצמי ותכנון משותף. גישה כזו מחייבת קבלת החלטות משותפת הנובעת מהנחת מומחיות האדם ביחס לעצמו וממגבלות הידע המקצועי.

דיון בסגנון "Debate" בהנחיית ד"ר גליה מורן
הדיון כלל פאנל בהשתתפות ד"ר מקס לכמן, גב' אילאיל צין וגב' אורלי אורן, ונעשה בהשתתפות הקהל. על פי כללי ה- Debate, מבנה הדיון סביב שאלות שמציגה המנחה, התייחסות לשאלה מצד חברי הפאנל משלוש נקודות מבט, והתייחסויות מהקהל לכל שאלה, על פי זמנים קצובים. בתחילת הדיון ובסופו נערכת הצבעה בקרב הקהל, וכך ניתן לראות את השפעת הדוברים על העמדות ביחס לכל שאלה.


במהלך הדיון הוצגו שלוש השאלות: 1. האם חוק השיקום, באופן שמנוסח ובאופן שהוא מיושם הוא מכוון החלמה וממוקד אדם? 2. הניתוק בין שיקום לטיפול – האם חוסר הרציפות בין תחום השיקום לתחום הטיפול פוגע במימוש פרקטיקה ממוקדת אדם ומכוונת החלמה? 3. האם שירותי השיקום וההתערבויות השיקומיות בארץ בנויים ומנוהלים באופן ממוקד אדם ומכוון החלמה?
הדיון סביב שאלות אלה הקיף דוברים רבים, נשמעו דעות שונות במגוון סוגיות הנוגעות להחלמה, שיקום ושילוב קהילתי.

אסיפה כללית
האסיפה הכללית של חברי יספר"א כללה דיווח כספי כללי של רואה החשבון, סקירת הפעילויות בהן מעורב הארגון, והשקת אתר האינטרנט של יספר"א. כולם מוזמנים לגלוש, לעיין וגם להעביר אלינו משוב על האתר והתכנים המופיעים בו: http://ispraisrael.org.il.

סדנאות
בכנס התקיימו שלוש סדנאות מקבילות:
1. הדרכה מכוונת החלמה – Recovery-Oriented Supervision: ד"ר אדריאן שף-אייזנברג, המנהלת מרכז החלמה בקליפורניה, ארה"ב סקרה תהליכי שינוי בשירותי בריאות הנפש בארה"ב והשלכותיהם על הדרכת עובדים. תוארו עקרונות המפתח של הדרכה מכוונת החלמה, בשירותים מכווני החלמה, המדגישים נורמליזציה, שילוב קהילתי ושימוש במשאבי הקהילה. תוארו אתגרים בהדרכה, כגון: הדרכת עובדים שלא פגשו את מושג ההחלמה, יישום עקרונות של עבודה מכוונת החלמה ביחסי ההדרכה, נטיית עובדים לעשיית יתר, ניהול משברים, טשטוש גבולות ועוד.
2. תכנון ממוקד אדם - Introduction to Person Centered Planning: פרופ' ניל אדמס הציג הגדרה ואפיונים של תכנית החלמה (Recovery Plan), ויתרונותיה כאמצעי "לפרק" מסע ממושך ומאתגר לצעדים ישימים עבור המתמודד ונותן השירות. הוסברה התועלת הנגזרת משימוש בתכניות עבור הקשר השיקומי ותוצאותיו ועבור מערכות השירותים. נסקרו המרכיבים הנדרשים למתן שירות ממוקד אדם, האלמנטים הנכללים בתכניות החלמה, והשלבים בבניית התכנית.
3. הנחיות פסיכיאטריות מקדימות – ראה כתבה של סיגל מאוטנר בעלון הנוכחי

Dr. Neal Adams
Dr. Neal Adams
הרצאה מרכזית
ד
ד"ר גליה מורן
אילאיל צין
אילאיל צין
ד
ד"ר מקס לכמן
Dr. Addrian Sheff-Aisenberg
Dr. Addrian Sheff-Aisenberg
ד
ד"ר נעמי הדס לידור
הצטרף/י ליספר"א