כח האדם בתחום השיקום

אנשי ונשות הצוות הם המשאב המרכזי של תחום השיקום. תפקידם הוא ללוות, לתמוך, להכיל ולסייע בקידום תהליכי שיקום והחלמה של מקבלי השירותים

לקידום וחיזוק הצוותים יש חשיבות עליונה מאחר ויש להם השפעה ישירה על איכות חייהם של המשתקמים ו תהליכי ההחלמתם.

בשנים האחרונות אנו עדים לקולות הולכים וגוברים של מצוקה מצד אנשי המקצוע בתחום והקושי לגייס כח אדם. יספר"א, כבר בשנת 2018 התחילה לעסוק בנושא השחיקה בקרב הצוותים והשפעתה הן על הצוותים והן על המשתקמים.

אנו ממשיכים את ביתר שאת להעלות את נושא כוח האדם על סדר היום במטרה לשקף את הבעיה בצורה מדוייקת וכדי לפתוח בשיח למציאת פתרונות מיידיים וארוכי טווח.

קרא עוד
חברות באגודה

החברות בקהילה מעניקה לך אפשרות להיות פעיל בתוכה ולהיות חלק מהובלת תהליכים במדיניות, בפרקטיקה ובמחקר למען חיזוק התחום כולו.

להצטרפות
הצטרף/י ליספר"א