כנס בנושא: שילוב ידע מהחלמה אישית בפרקטיקה המקצועית בבריאות הנפש
01.03.2015

סיקור הכנס(מתוך עלון יספר"א) איילת צוקרמן, רכזת ליווי אזור דרום "צרכנים נותני שירות"


ב-1 במרץ 2015  הגיע  הרעיון של ידע מניסיון אישי בתהליכי שיקום והחלמה אל לב הקונצנזוס, באודיטוריום בר-שירה, אוניברסיטת תל אביב. הרעיון, אשר לפני שנים לא רבות נשמע רק בחדרים אחוריים או במחלקות אישפוז, הוביל אל האולם אנשים רבים. חלקם מהלכים רבות ברחבי קמפוסים שונים, אחרים נכנסים בחיל ורעדה בפעם ראשונה בשערי אוניברסיטה כלשהי. כל אלה התיישבו זה לצד זה ומילאו את אודיטוריום 'בר-שירה' מהקצה אל הקצה.
ההרצאה המרכזית בכנס הייתה של פרופ' מריאן פרקש מאוניברסיטת בוסטון. חלקה הראשון של ההרצאה עסק בהתפתחות ההיסטורית של המושג "ידע מניסיון האישי". לאחר מכן שיתפה אותנו פרופ' פרקש בנתונים מהשדה אודות מסגרות שמנוהלות או מובלות על ידי מתמודדים בארצות הברית. מנתונים אלה עולה כי מדדי התוצאה בתחום הפחתת הסימפטומים והפחתת ימי אשפוז זהים בין מסגרות אשר מנוהלות או מובלות על ידי מתמודדים לבין אלה שאינן ואולם, המדדים בתחום העצמת מקבלי השירותים ושיפור איכות החיים גבוהים יותר במסגרות אשר מנוהלות על ידי מתמודדים או בשיתופם. החלק הסוגר של ההרצאה דן באתגרים הצפונים בהמשך שילובם של מתמודדים בתפקידים שונים במערך והעלאת מעורבותם בעיצוב מדיניות השיקום וההחלמה. שינוי זה לא יקרה מעצמו, ציינה פרקש, כדי לממש אותו יש צורך לעבוד יחד - מתמודדים, אנשי מקצוע וקובעי מדיניות.
אל ההרצאה המרכזית נלוו שלושה מושבים מרתקים: המושב הראשון עסק במימוש הידע בתחומי העשייה, המחקר וההוראה בימים אלה. המושב השני עסק בהתבוננות בתהליך מימוש החזון מן הכוח אל הפועל ובסימון כיווני התפתחות לעתיד. המושב השלישי עסק בחדשנות הלכה למעשה- תוכנית העמיתים המומחים במרכז הרפואי לבריאות הנפש בבאר שבע ובבית חולים מזרע בעכו. במונח 'עמית מומחה' הכוונה למתמודדים בעלי ידע מניסיון אישי אשר עברו הכשרה מתאימה ומשתלבים כאנשי צוות בתפקידים ייעודיים במערך הטיפולי במחלקות השונות במרכזים.  במושב שיתפו במעגל, זה לצד זה, מתמודדים העובדים כעמיתים מומחים ואנשי מקצוע אחרים (רופאים, אחיות ועוסי"ם) אודות העשייה במרכז הרפואי לבריאות הנפש בבאר שבע ובבית חולים מזרע בצפון. שיאו של הכנס היה בסופו, בשלב השאלות, כאשר אחד אחרי השני דיברו אנשים אשר הציגו עצמם כמתמודדים, חלקם אנשי מקצוע וחלקם לא ושיתפו במחשבות ודעות אודות החוויה שעברו ביום הזה והדרך שבה הם תופסים את רעיון הידע מניסיון אישי. את המושבים הארוכים תיבלו קטעי מעבר משובחים של קבוצת הסטנד-אפ של עמותת לשמ"ה מתוך המופע "סליחה על ההפרעה". מעבר לצחוק הבריא והמשחרר, העובדה שגם לעשייה כזו נמצא מקום באירוע חגיגי זה מעידה על העושר, הססגוניות והרבגוניות הטמונים בשילובם של מתמודדים בפרקטיקה השיקומית ובקביעת המדיניות. הכנס כולו היה רווי באווירה חגיגית. באוויר ריחפה האמירה שכדאי ואף רצוי להוקיר ולהעריך ידע מניסיון אישי של מתמודדים, שכדאי ואף רצוי להשמיע אותו בקול רם וביחד למצוא דרך למיצוי מיטבי של הידע הזה לטובת הלקוחות בשדה, אנשי המקצוע (מתמודדים ואלה שאינם), מסגרות השיקום והטיפול וקובעי המדיניות. את הכנס הוביל בהנחייה אוהדת נחושה ונעימה בני כהן רכז ההסברה של תוכנית צרכנים נותני שרות.

הצטרף/י ליספר"א