חקיקה, רפורמות אמנות

העשייה בתחום השיקום הפסיכיאטרי מעוגנת, לצד הבסיס המקצועי, בהסדרים חוקיים, ונתמכת על ידי אמנות שתוכנן מתייחס לאנשים עם מוגבלות בכלל ולאנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית בפרט.

להלן נסקור בקצרה את ההסדרים המרכזיים.

חוק שיקום נכי נפש בקהילה, 2000 – תש"ס

חוק שיקום נכי נפש בקהילה נחקק בשנת 2000 ונכנס לתוקף בשנת 2001. הוא נחשב כאחד החוקים המתקדמים בעולם בתחום השיקום הפסיכיאטרי. סעיף המטרה קובע כי "מטרתו של חוק זה לשקוד על שיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ברוח חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו."

בחוק נקבע מי זכאי לשיקום והוא מורה על הקמת ועדות שיקום אזוריות שתפקידן לבחון את זכאותו של אדם הפונה אליהן לתוכנית שיקום ואם נמצא זכאי לקבוע לו תוכנית שיקום שתורכב משירותים הכלולים בסל השיקום. סל השירותים מופיע כתוספת לחוק וכולל שירותים בתחום התעסוקה, הדיור, השלמת ההשכלה, החברה והפנאי, תחום המשפחות, תחום טיפול השיניים ותחום תיאום הטיפול.

עוד מורה החוק על הקמת מועצה ארצית לשיקום נכי נפש בקהילה המורכבת מ – 23 חברים, ובהם נציגות לאנשי מקצוע מתחום הטיפול והשיקום, נציגים ממשרדי ממשלה, אנשי אקדמיה, נציגי מתמודדים ובני משפחה. תפקידי המועצה הם בין היתר לייעץ לשר הבריאות בהתוויית מדיניות בתחום השיקום, תכנון שירותי השיקום ושינויים בהרכב סל השירותים.

האמנה לשיקום נכי נפש בקהילה

האמנה נוסחה על ידי המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בשנת 2003 ונחתמה על ידי נשיא המדינה, שר הבריאות ועל ידי עשרות אנשי מפתח מתחום השיקום.

האמנה מבוססת על העיקרון שכולנו בני אדם וכל אחד הוא פרט שונה מהאחר ושואף למימוש עצמי. ערכי האדם מבוטאים בחיפושו הבלתי נלאה אחר חיים משמעותיים כפרט וכאדם השייך למשפחתו ולסביבתו.
האמנה מגדירה מהו שיקום ועקרונות לשיקום.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות

האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלות אומצה על ידי העצרת הכללית של האו"ם בדצמבר 2006.
מטרת האמנה היא לקדם, להגן ולהבטיח שוויון מלא לזכויות אדם וחירות מלאה לכל האנשים עם מוגבלות, ולקדם את זכותם לכבוד.

מדינת ישראל חתמה על האמנה ביום 31/3/2007.
l

רפורמות בבריאות הנפש בישראל

מקובל לדבר על שלוש רפורמות בתחום בריאות הנפש בישראל:

1. הרפורמה המבנית: הרפורמה המבנית מתייחסת לצמצום מיטות האשפוז בבתי חולים פסיכיאטרים והעברת הדגש למענה הטיפולי הפסיכיאטרי לקהילה. במסגרת הרפורמה הזו צומצם מספר המיטות בכ-50% ועומד בשנת 2011 על כ-3,200 מיטות.
2. הרפורמה השיקומית: רפורמה זו מתייחסת למתן מענה שיקומי בקהילה לאנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית בתוך הקהילה תוך שילוב קהילתי מלא בכל תחומי החיים. במסגרת רפורמה זו פותחו מאות שירותי שיקום בישראל ובשנת 2011 משתמשים בהם כ – 16,000 איש ואישה.
3. הרפורמה הביטוחית: הרפורמה הביטוחית הועברה בצו ממשלתי ביולי 2015. משמעות הרפורמה היא העברת שירותים רפואיים בתחום הפסיכיאטרי מידי המדינה לקופות החולים כפי הנהוג לגבי השירותים הרפואיים בכל תחומי הבריאות. 


 

קרא עוד

קבצים

דף מידע בנושא התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ייפוי כוח מתמשך אפוטרופסות תמיכה בקבלת החלטות
דף מידע בנושא התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ייפוי כוח מתמשך אפוטרופסות תמיכה בקבלת החלטות
ד"ר טל פלג שולמן
The Abandoned Illness
The Abandoned Illness
A Report by the Schizophrenia Commission, 2012
Delivering Better Hospitals,mental health and health services
Delivering Better Hospitals,mental health and health services
Australian Government, 2012
חוק טיפול בחולי נפש
חוק טיפול בחולי נפש
התשנ"א 1991
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
התשנ"ב
Rehabilitation of the Mentally Disabled in the Community Law
Rehabilitation of the Mentally Disabled in the Community Law
2000
חוק שיקום נכי נפש בקהילה
חוק שיקום נכי נפש בקהילה
התש"ס 2000
The economic and social costs of mental health problems in 2009/10
The economic and social costs of mental health problems in 2009/10
Sainsbury Centre for Mental Health. London, 2010
אנשים עם מוגבלויות בקהילה
אנשים עם מוגבלויות בקהילה
ענת שמש, דיאנה נקמולי לוי. האגף לכלכלה וביטוח בריאות, תחום תכנון סקרים והערכה. משרד הבריאות. 2009
הרפורמה בבריאות הנפש: מסמך רקע לתכנון הערכתה נורית ניראל, נועה אקר, ברוך רוזן, שולי ברמלי-גרינברג, רויטל גרוס. מכון ברוקדייל ג'וינט מאיירס. מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות
הרפורמה בבריאות הנפש: מסמך רקע לתכנון הערכתה נורית ניראל, נועה אקר, ברוך רוזן, שולי ברמלי-גרינברג, רויטל גרוס. מכון ברוקדייל ג'וינט מאיירס. מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות
מצוקה נפשית ודפוסי קבלת טיפול לפני העברת האחריות לבריאות הנפש לקופות החולים: נקודת המבט של צרכני השירותים (2009)
מצוקה נפשית ודפוסי קבלת טיפול לפני העברת האחריות לבריאות הנפש לקופות החולים: נקודת המבט של צרכני השירותים (2009)
רויטל גרוס, שולי ברמלי-גרינברג, ברוך רוזן, נורית ניראל, רותי וייצברג. מכון ברוקדייל ג'וינט מאיירס. מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות, 2009
הסדנה לדיון בסוגיות למחקר הערכת הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש
הסדנה לדיון בסוגיות למחקר הערכת הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש
מסמך מסכם, עורכת נורית ניראל.2009
Psychosocial Rehabilitation
Psychosocial Rehabilitation
A Consensus Statement, Division of mental health and the prevention of substance abuse. WHO, Geneva
האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות(2006). אמנה בינלאומית שאומצה ע
האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות(2006). אמנה בינלאומית שאומצה ע"י האו"ם ב- 2006.
חקר תהליך תכנון הרפורמה בבריאות הנפש בישראל והניסיונות ליישומה 1995-1998
חקר תהליך תכנון הרפורמה בבריאות הנפש בישראל והניסיונות ליישומה 1995-1998
דליה גיא, עבודת דוקטורט, ביה"ס למדעי המדינה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה, 2004
חברות באגודה

החברות בקהילה מעניקה לך אפשרות להיות פעיל בתוכה ולהיות חלק מהובלת תהליכים במדיניות, בפרקטיקה ובמחקר למען חיזוק התחום כולו.

להצטרפות
הצטרף/י ליספר"א