חונכות

עבודת החונכות מבוססת על עקרונות של מערכות יחסים מקדמות החלמה בבריאות הנפש. לפי סלייד (Slade, 2009) שירותים מכווני החלמה תומכים בארבע משימות מרכזיות: 1. פיתוח זהות אישית חיובית, 2. הגדרה ומתן משמעות למחלה, 3. ניהול עצמי של המחלה, 4. פיתוח תפקידים חברתיים בעלי ערך. עמוד התווך במשימות אלה הן מערכות יחסים. את המשימות הללו לא ניתן לבצע לבד, אלא דרך קשרים עם אנשים אחרים: מתמודדים "עמיתים", מטפלים, חונכים, מדריכים, בני משפחה ואחרים. מערכות יחסים אלה הם משאב מרכזי של תמיכה במשימות ההחלמה האישיות, כיוון שתהליך ההחלמה דורש לא רק את הטיפול במחלה, אלא גם את הטיפול בהשלכות הקשות שלה: השלכות רגשיות, גופניות, אינטלקטואליות, חברתיות ואף השלכות רוחניות. קשרים משמעותיים מאפשרים מעורבות גוברת במהלך החיים ומשפיעים באופן מכריע על יצירת סביבה שתומכת בהחלמה. מחקרים העוסקים ביחסי עזרה מקדמי החלמה מנסים לאפיין את היכולות הנדרשות מנותני שירותים מכווני החלמה. פינארט (2002 ( מצאה 8 מאפיינים מרכזיים של יחסים שיקומיים מקדמי החלמה: 1.שילוב בין עיסוק במציאות האדם (ה"עשייה") לבין עיסוק בפנימיות האדם ("הנפש"); 2. גבולות לא שגרתיים; 3. חשיפה; 4. שותפות; 5. תקשורת טבעית; 6. קרבה ייחודית; 7. מעורבות רגשית; 8. תקווה.
רוסינובה ועמיתיה (Russinova, Rogers, Ellison, Lyass, 2011) פיתחו כלי להערכת נותני שירותים בהתבסס על מחקר אינטרנטי מקיף, ובו מודגשים עקרונות של תקווה, העצמה וקבלה עצמית כמרכיבי יסוד במערכת יחסים מקדמת החלמה. למרות שמרבית המחקרים התמקדו באנשי מקצוע, הרי שעקרונות היסוד ביחסים שיקומיים עשויים לבוא לביטוי בקשרים של מתמודדים עם נותני שירותים בכל הדרגים והמקצועות.

חונכים ומדריכי שיקום נמצאים במפגש יומיומי עם אנשים בתהליכי החלמה ממחלות והפרעות נפשיות, פוגשים אותם במציאות חייהם, מלווים אותם בהתמודדות עם משימות ואתגרים, הן בעולם החיצוני והן בעולמם הפנימי. לכן ביכולתם להשפיע באופן ממשי על קידום תהליך ההחלמה האישי. עובדים אלה מהווים את הקבוצה הגדולה ביותר בקרב נותני השירותים השיקומיים בקהילה. מכאן גם עולה צורך ממשי בהכשרה והדרכה לעובדי שיקום כדי לסייע בהטמעת העקרונות של קשר מקדם החלמה ופיתוח היכולות הנדרשות לעבודתם היומיומית עם מתמודדים.

שירותי החונכות השיקומית הינם חלק אינטגראלי של תוכנית השיקום של אנשים הסובלים מנכות נפשית החיים בקהילה, שועדת השיקום המחוזית קבעה כי הם זקוקים לחונך. השירות ישמש את המשתקמים, שאינם יכולים להתמודד בכוחות עצמם בקהילה, ושזקוקים לתמיכה ולליווי בתחומי חיים שונים, במטרה לסייע בתהליך הסתגלותם לחיים בקהילה. מרכיב מרכזי בשירותי החונכות הוא חיזוק המימד החברתי, באמצעות מיומנויות של קשר בינאישי והזדמנות לשיתוף, שיחה ועשייה משותפת בקהילה במסגרת קשר מציאותי, המתרחש בסביבתו הטבעית של האדם.
(פינארט, 2002; Slade, 2009 ; Russinova, Rogers, & Ellison, & Lyass, 2011).

קרא עוד
חברות באגודה

החברות בקהילה מעניקה לך אפשרות להיות פעיל בתוכה ולהיות חלק מהובלת תהליכים במדיניות, בפרקטיקה ובמחקר למען חיזוק התחום כולו.

להצטרפות
הצטרף/י ליספר"א