החלמה בבריאות הנפש

"... הצורך הוא לבסס מחדש תחושות של ערך-עצמי, יושרה והתכוונות, שהן בתוך ומעבר לגבולות הנכות; השאיפה היא לחיות, לעבוד ולאהוב בקהילה שבה יש לאדם אפשרות לתרום תרומה בעלת ערך...  " (Deegan, 1993) .

"החלמה היא תהליך של הסתגלות מחדש של הגישות, האמונות, התפיסות והאמונות שלנו לגבי עצמנו, לגבי אחרים ולגבי החיים באופן כללי. זהו תהליך של גילוי עצמי, התחדשות עצמית ושינוי. החלמה כוללת לרוב מרכיב רגשי. היא נוגעת ומעלה את הטראומה שממנה נובע הניסיון להחלים". (Anthony, 1993).

תהליך ההחלמה נעשה במעורבות של 10 מרכיבי מפתח: 1. כבוד, 2. תקווה, 3. מבוסס כוחות, 4. הוליסטי, 5. אינדיבידואלי וממוקד באדם, 6. הכוונה עצמית, 7. אחריות, 8. נתמך בעמיתים, 9. מעצים, 10. לא ליניארי (Davidson & Tondora, 2011).

 

הצטרף/י ליספר"א