האקתון פתרונות טכנולוגיים בבריאות נפש בקהילה

יספר"א בשיתוף עם מיזם סל"ק של קורס קציני סייבר של אגף המודיעין בצה"ל מזמינים אתכם להגיש מועמדות להאקתון שמטרתו פיתוח פתרונות טכנולוגיים-אפליקטיביים לתחום בריאות הנפש.

1. קורס קציני סייבר של אגף המודיעין, הוא אחת מהכשרות הדגל הטכנולוגיות בצה"ל. בסוף ההכשרה, האורכת כחצי שנה, מוסמכים עשרות קצינות וקצינים למערכים הטכנולוגיים-מבצעיים של אגף המודיעין ואגף התקשוב.

2. במסגרת ההכשרה, הצוערים מתנסים בין היתר בהובלת פרוייקטים טכנולוגיים, תוך מינוף יכולתם לצרכים חברתיים מובהקים, זאת במסגרת מיזם סל"ק (סייבר למען הקהילה). הובלת הפרוייקטים מאפשרת לצוערים להתנסות באפיון בעיה, גיבוש תכנית עבודה לפיתוח מוצר, יצירת מנגנוני בקרה על איכותו, ניהול צוות ועוד.

3. למיזם סל"ק הצלחות רבות בפיתוחים טכנולוגיים שהוזמנו בעבר על-ידי שירותי רווחה עירוניים, 'פורום מיכל סלה', ארגון מד"א, המשרד לשיוויון חברתי, משרד החקלאות בשיתוף עם משרד הבריאות ועוד.

4. הובלת המיזמים הטכנו-חברתיים מצריכה מהצוערים המובילים תהליכי למידה מקדימים של נושא הפיתוחים הטכנולוגיים (כ-3-4 מפגשים) בהובלת אנשי מקצוע רלוונטיים וליווי במהלך "יממת הפיתוח" (האקתון). חשוב לציין שהפיתוחים יחייבו המשך האחזקה שלהם על-ידי מזמיניהם.

5. לוח זמנים:
הגשת הצעות עד סוף דצמבר 2022
תהליך למידה משותף - עד אמצע פברואר 2023
ביצוע ההאקתון - המחצית הראשונה של מרץ 2023

6. דרישות סף לפרוייקטים - בעלי משמעות וערך מובהק, חדשניים ובעלי עניין, מוגדרי קהלי יעד ספציפיים, ללא מטרות רווח אישי או מוסדי, ללא התבססות על מידע אישי-רגיש של מתמודדים או צוותיהם.

הנחיות להגשת הצעה ראשונית
על ההצעה הראשונית להיות כתובה על עמוד A4 אחד ולכלול את הסעיפים הבאים:
שם הארגון ותחום העיסוק של הארגון
פרטי אנשי קשר (מייל וטלפון אישי)
פרטי אנשי הצוות שיובילו את הפרוייקט
הרעיון המרכזי מאחורי הפרוייקט
תרומתו של הפרוייקט לתחום השיקום או על איזה צורך יענה הפרוייקט (לצוות/ למשתקמים / גם וגם)
כיצד יתוחזק הפרוייקט לאחר סיום הפיתוח בהאקתון ומי יהיה אחראי על תחזוקתו (ניתן ליצור שיתופי פעולה בין ארגונים שונים לצורך כך)
את ההצעות יש להגיש לרכזת יספר"א, טאיסיה לייקין, למייל office@ispraisrael.org.il
תאריך ההגשה האחרון הינו 27.12.2022 (חודש מהיום)

לשאלות והתייעצויות ניתן לפנות אלינו במייל office@ispraisrael.org.il

חשוב לציין כי בשלב זה מדובר בהצעות ראשוניות בלבד ואין צורך באפיון מלא של התוכנה או האפליקציה. תהליך האפיון יעשה בשיתוף עם צוותי הפיתוח וצוות יספר"א
ההשתתפות אינה כרוכה בעלות. נדגיש שוב כי במרבית המקרים, יש צורך בהמשך תחזוקת הפרוייקט על ידי המזמין/ה.
לאחר איסוף ההצעות, יבחרו 3-5 פרוייקטים על ידי ועדה פנימית של מיזם סל"ק. הודעה תמסר לצוותים הזוכים על ידי צוות יספר"א.

קרא עוד

תמונות

חברות באגודה

החברות בקהילה מעניקה לך אפשרות להיות פעיל בתוכה ולהיות חלק מהובלת תהליכים במדיניות, בפרקטיקה ובמחקר למען חיזוק התחום כולו.

להצטרפות
הצטרף/י ליספר"א