דיור

נושא הדיור הוא מרכזי בשיקום והחלמה בבריאות הנפש, כאשר דיור עצמאי בקהילה נתפס כיעד אישי אוניברסאלי עבור מרבית האנשים, המאפשר השתלבות בקהילה הנורמטיבית בתנאים של ביטחון אישי וכבוד בסביבה חברתית, על פני הימצאות במוסד או חלילה ברחוב. מקום מגורים משפיע על תחומי חיים רבים, בכלל זה שילוב חברתי ולקיחת תפקידים חברתיים, השפעה על סימפטומים נפשיים ועל תחושת שביעות רצון ותחושת רווחה אישית (Well-Being). היעדר יציבות של מקום מגורים מהווה סיכון לאשפוזים חוזרים, לקורבנות ופגיעה, להיעדר תמיכה סביבתית ולקושי בסיפוק צרכים בסיסיים וטיפול עצמי. לכן פעמים רבות הדיור הוא אבן יסוד לתהליכי שיקום והחלמה ונבחר לא אחת כמסגרת (Setting) לקבלת סיוע שיקומי בקהילה.
בעולם ניתן למצוא מודלים שונים של דיור, החל מ"דיור ראשוני" (HousingFirst) אשר מדגיש את הזכות הראשונית לדיור מבלי לחייב חיבור לשירות שיקומי, ועד למודלים של דיור שיקומי, המקיימים רצף מבחינת אינטנסיביות התמיכה הניתנת בהם: מודלים המיועדים לאנשים המתקשים בתפקודים בסיסיים (ADL) וזקוקים לתמיכה אינטנסיבית בתפקוד הביתי ומודלים של דיור עצמאי עם תמיכה מופחתת ומותאמת לצרכים אינדיבידואלים.
מקום מגורים כמסגרת לסיוע שיקומי מאפשר הדרכה סביב רכישת מיומנויות של תפקוד בחיי המציאות הטבעית של האדם, סיוע בחיבור למשאבים קהילתיים בסביבת המגורים ולהזדמנויות להשתלב בקהילה. למרות זאת, נושא הדיור כמרכיב במערך השיקום בקהילה כרוך בקשיים מסוגים שונים, ומעסיק את מעצבי המדיניות וחוקרים במקומות רבים בעולם. מורכבות הנושא נובעת מסוגיות של עוני, זמינות ומימון של אפשרויות דיור, ביטחון אישי, דיון על המודלים הרצויים של דיור שיקומי, קבלה חברתית וסטיגמה, ובחירה של מתמודדים מתוך אלטרנטיבות אפשריות.
בישראל תחום הדיור השיקומי בקהילה פועל במסגרת סל שיקום במגמה לעודד דיור עצמאי ושילוב קהילתי מירבי. שירותי הדיור מאפשרים סיוע המותאם לרמת הליווי הנדרש לכל לקוח, כנגזר ממצבו התפקודי, על פני רצף שהוגדר:
1. לאדם בדיור עצמאי או עם משפחתו דרך עובדים סמך מקצועיים (עד 6 שעות בשבוע). שירות המקנה סיוע בתפקוד בתוך הבית סביב מיומנויות של היגיינה אישית וסביבתית, בישול, ניהול חשבונות הבית, תחזוקה והצטיידות וכד'.
2. דיור לוויין, מאפשר סיוע במסגרת ביקורי בית 1-2... פעמים בשבוע, באמצעות צוות של עובד מקצועי ומדריך. במסגרת זו ניתנים שירותי תאום טיפול דרך בניית תכנית שיקום פרטנית ומעקב אחריה בעזרת העובד המקצועי, ובמקביל סיוע במימוש מטרות שיקומיות שהוגדרו בתכנית בעזרת מדריך השיקום.
3. דיור מוגן, המקנה סיוע באמצעות 3-5... ימי ביקורים בשבוע של צוות הכולל עובד מקצועי ומדריך.
4. דיור מוגן מתוגבר מעניק סיוע דרך 6-7... ימי ביקור בשבוע, כאשר נדרש סיוע אינטנסיבי.
במסגרות הדיור המוגן השונות ניתנת הדרכה לקידום התפקוד בחיי יומיום ביתיים, יחסים בינאישיים והפניה לתעסוקה, כאשר העובד המקצועי משמש כמתאם הטיפול של הדייר ואחראי לבניית תכנית שיקום פרטנית ומימושה בהתאם למטרות שמגדיר האדם. מדריך השיקום מלווה את הדייר ומסייע לו במימוש מטרותיו ביומיום.
5. הוסטלים: שירות שמיועד לאנשים הזקוקים לנוכחות גבוהה של אנשי צוות, ביום ובלילה. מרבית דיירי ההוסטלים מגיעים לאחר אשפוז ממושך או ממגורים עם המשפחה שהתאפיינו בתלות גבוהה בבני משפחה. צוות ההוסטלים כולל אנשי מקצוע ומדריכים הפועלים במשותף לקידום הדיירים ליתר עצמאות, מתוך מגמה ששיפור בתפקודם יאפשר להם לעבור בשלב הבא לדיור עצמאי יותר. ההוסטלים מאכלסים על פי רוב כ-20-30... דיירים המתגוררים בחדרים של 1-2... אנשים.
תקנות סל שיקום מגדירות לכל סוגי הדיור תקינה ומכסת לקוחות לעובדים בהתאמה לדרגת הליווי וההשגחה בכל סוג דיור. ככלל, שירותי הדיור אינם מחליפים את שירותי הטיפול הנפשי ונועדו ללוות, להדריך ולסייע לכל משתקם במימוש מטרותיו סביב תכנית שיקומית הנבנית עמו. הדיירים משתתפים במימון עלויות השהות בשירותים אלה מתוך הכנסותיהם (קצבת ביטוח לאומי, סיוע בשכר דירה, סיוע של קרן השיקום במימון ציוד ראשוני והכנסות מעבודה ואחרות באשר ישנן).
(שרשבסקי, 2006; Corrigan, Mueser, Bond, Drake, & Solomon, 2008 ).

קרא עוד

קבצים

השוואת מידת השילוב בקהילה ומידת הבחירה לגבי היבטי חיים בקרב מתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות בין דיירי הוסטל לדיירי
השוואת מידת השילוב בקהילה ומידת הבחירה לגבי היבטי חיים בקרב מתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות בין דיירי הוסטל לדיירי "קהילה תומכת" (2009)
גלית גרינשטיין. עבודת גמר מחקרית(תזה). הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, החוג לבריאות נפש קהילתית , אוניברסיטת חיפה.
Recovery, Evidence Based Practices, and Housing: From Theory to Practicum
Recovery, Evidence Based Practices, and Housing: From Theory to Practicum
Presentation by Lopez, MS, A Look at Recovery and EBP’s in Services for the Underserved
ראיון מוטיבציוני בדיור-קבע נתמך: תפקידה של תרבות ארגונית
ראיון מוטיבציוני בדיור-קבע נתמך: תפקידה של תרבות ארגונית
קריסה ואן דן ברק-קלרק, דיויד פטרסון סילבר וולף ואלכס רמזי ארה"ב, 2015
Training Frontline Staff, Permanent Supportive Housing (2010) .
Training Frontline Staff, Permanent Supportive Housing (2010) .
Evidence-Based Practices Kit. U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Substance Abuse and Mental Health Services Administration Center for Mental..
סיכום מאמר התערבות מוקדמת: כמה מוקדם ובמה?
סיכום מאמר התערבות מוקדמת: כמה מוקדם ובמה?
וויליאם קרפנטר ורוברט ביוקנן ארה"ב, 2015
Transforming Housing for People with Psychiatric Disorders Report (2006) .
Transforming Housing for People with Psychiatric Disorders Report (2006) .
U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Substance Abuse and Mental Health Services Administration Center for Mental Health Services
Getting Started with Evidence-Based Practices, Permanent Supportive Housing (2010) .
Getting Started with Evidence-Based Practices, Permanent Supportive Housing (2010) .
Evidence-Based Practices Kit. U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Substance Abuse and Mental Health Services Administration Center for Mental..
Inclusive Livable Communities For People With Psychiatric Disabilities (2008) .
Inclusive Livable Communities For People With Psychiatric Disabilities (2008) .
National Council On Disability, Washington, DC
Tools for Tenants, Permanent Supportive Housing (2010).
Tools for Tenants, Permanent Supportive Housing (2010).
Evidence-Based Practices Kit. U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Substance Abuse and Mental Health Services Administration Center for Mental..
העדפה לדיור עצמאי של אנשים עם הפרעות נפשיות: סקירה שיטתית ומטה-אנליזה
העדפה לדיור עצמאי של אנשים עם הפרעות נפשיות: סקירה שיטתית ומטה-אנליזה
דירק ריכטר והולגר הופמן שוייץ, 2017
השוואה בין תכניות דיור במודל
השוואה בין תכניות דיור במודל "מעבר-במקום" לעומת מודל דיור מעברי מסורתי ב-20 אתרים
ג'ק טסאי, ווסלי קספרואו, ג'פרי קוארלס, ורני הוף ארה"ב, 2017
"הדירה היא בשבילך, לא בשביל אף אחד אחר": ניהול החלמה חברתית וסיכונים בדיור נתמך ליחידים
אמי טידרינגטון ארה"ב, 2018
העדפה לדיור עצמאי של אנשים עם הפרעות נפשיות: סקירה שיטתית ומטה-אנליזה
העדפה לדיור עצמאי של אנשים עם הפרעות נפשיות: סקירה שיטתית ומטה-אנליזה
דירק ריכטר והולגר הופמן שוייץ, 2017
חברות באגודה

החברות בקהילה מעניקה לך אפשרות להיות פעיל בתוכה ולהיות חלק מהובלת תהליכים במדיניות, בפרקטיקה ובמחקר למען חיזוק התחום כולו.

להצטרפות
הצטרף/י ליספר"א