אסיפה כללית: התמודדות בני משפחה עם הקושי שעולה כתוצאה מהפרעה פסיכיאטרית של בן משפחתם
24.06.2013

ד
ד"ר נעמי הדס לידור
ד
ד"ר רועי אלדור
מיטל מסורי
מיטל מסורי
הצטרף/י ליספר"א