אימון בתרופות אישיות

מאמנים מוסמכים לתרופות אישיות- Certified Personal Medicine Coaches/ עו"ס איילה פרידלנדר-כץ


מזה מספר שנים מקיימת יספר"א קשרי שיתוף פעולה עם ארגונה של ד"ר פטרישיה דיגן (Pat Deegan & Associates) על מנת ללמוד ולהפגיש את שדה השיקום בארץ עם הרעיונות והכלים שהיא מפתחת עם שותפיה לקידום עבודה מכוונת-החלמה. בפרט, התחלנו ללמוד על מודל Common Ground שעליו סיפרה ד"ר דיגן בכנס יספר"א (2019), ולקיים דיונים באשר לדרכי יישום והטמעה. כשלב ראשוני הוחלט להתמקד במודל של אימון בתרופות אישיות, שכן הוא נראה לנו רלוונטי ומתאים ליישום במגוון של שירותים ברצף של בריאות הנפש הקהילתית.


במסגרת קורס ראשון וניסיוני השתתפו 20 עובדים משישה ארגונים שונים, בהם עובדים בעלי ידע מניסיון ועובדים בעלי מקצועות שונים בבריאות הנפש (כגון: ריפוי בעיסוק, סיעוד, רפואה, עבודה סוציאלית). עובדים אלה הוכשרו והוסמכו כמאמנים בתרופות אישיות במסגרת קורס בשפה האנגלית שנוהל והועבר על ידי הצוות של ד"ר דיגן. כיום אנו מלווים את המשך התהליך מול המאמנים עצמם והארגונים שבהם הם פועלים, תוך חיפוש דרכים להמשך פיתוח של הפעילות יחד עם שותפים נוספים.


תרופות אישיות מתייחסות למגוון רחב של פעולות שאדם עושה למען החלמתו, הנובעות מחוכמתו הפנימית ונועדו להשגת הקלה, שיפור וצמיחה ממגוון של קשיים ואתגרים אישיים נפשיים. הדרך לזיהוי, תרגול ושכלול השימוש בתרופות אישיות מלווה באימון ובתוכו שימוש בעזרים המסייעים ותומכים בתהליך, כולל התאמה לשינויים שעשויים להידרש לאורך זמן. תהליך זה עשוי לעורר שיח בנוגע לשילובן של תרופות אישיות במארג התמיכות הטיפוליות, כולל הטיפול הפסיכיאטרי, כך שיוכלו לתמוך באופן מיטבי במטרות החיים של האדם.


התפיסה שבבסיס התרופות האישיות נמנעת מלהתייחס למצבים נפשיים קשים במושגים של סימפטומים, אלא כאתגרים. היא רואה בתרופות האישיות כלי משלים המאפשר ליצור איזון נכון בין הדברים שאדם עשוי לקחת באופן פאסיבי (כמו נטילת תרופות), לבין מה שהוא עושה באופן אקטיבי כדי לשפר את מצבו ביחס לאתגר ספציפי שאיתו הוא מתמודד. במקום שנשאל את האדם מה הבעיה שלו, נשאל אותו מה חשוב לו. במקום לשאול "What is the matter" נשאל: "What matters to you" . מנקודת מוצא זו מיישמים מאמנים מוסמכים בתרופות אישיות מגוון של מיומנויות שנלמדות ומבססות את התהליך האימוני, אשר ניתן ליישום באופן פרטני או קבוצתי.


תרופות אישיות תומכות בפרקטיקה מכוונת-החלמה, מבוססות ראיות מחקריות, ונמצא כי הן מגבירות את האקטיבציה של אנשים, המובילה לתוצאות בריאותיות משופרות. הפרקטיקה של תרופות אישיות תואמת לקריטריונים של מנהל שירותי בריאות הנפש בארה"ב (SAMHSA) עבור פרקטיקה מכוונת-החלמה ועבור כישורי הליבה של תמיכת עמיתים.


מאמנים מוסמכים לתרופות אישיות מהווים חלק מקהילה בינלאומית הצומחת תחת ארגונה של פטרישיה דיגן ושותפותיה בארה"ב, והם ממשיכים ללמוד ולהתפתח כמאמני תרופות אישיות תחת הדרכת הארגון, המספק להם הזדמנויות מגוונות להמשך למידה והעשרה כמאמנים מוסמכים בתרופות אישיות.

קרא עוד
חברות באגודה

החברות בקהילה מעניקה לך אפשרות להיות פעיל בתוכה ולהיות חלק מהובלת תהליכים במדיניות, בפרקטיקה ובמחקר למען חיזוק התחום כולו.

להצטרפות
הצטרף/י ליספר"א