מהי החלמה?

גישת ההחלמה בבריאות הנפש פותחה במהלך 30 השנים האחרונות ותרמה רבות להתפתחות ושינוי המדיניות והפרקטיקה בתחום השיקום בבריאות הנפש. הגישה פותחה תחילה עבור ועל ידי אנשים המתמודדים עם מוגבלויות פסיכיאטריות, עם השנים הצטרפו לפיתוח אנשי מקצוע ואנשי אקדמיה. העמדה העומדת במרכז חזון ההחלמה היא שניתן לחיות חיים בעלי משמעות ולהתקדם לקראת מטרות אישיות משמעותיות למרות המחלה ותסמיניה.

מדינות רבות אימצו את גישת ההחלמה כדי לארגן מחדש את הפרקטיקה בתחום בריאות הנפש והגישה היוותה השראה לפיתוח ידע והתערבויות חדשות. להלן מוצגות חלק מההגדרות המופיעות בספרות המקצועית לגישת ההחלמה:

 

"... הצורך הוא לבסס מחדש תחושות של ערך-עצמי, יושרה והתכוונות, שהן בתוך ומעבר לגבולות הנכות; השאיפה היא לחיות, לעבוד ולאהוב בקהילה שבה יש לאדם אפשרות לתרום תרומה בעלת ערך...  "Deegan, 1993)  ).

 

"החלמה היא תהליך של הסתגלות מחדש של הגישות, האמונות, התפיסות והאמונות שלנו לגבי עצמנו, לגבי אחרים ולגבי החיים באופן כללי. זהו תהליך של גילוי עצמי, התחדשות עצמית ושינוי. החלמה כוללת לרוב מרכיב רגשי. היא נוגעת ומעלה את הטראומה שממנה נובע הניסיון להחלים". (Anthony, 1993).

 

"החלמה בבריאות הנפש היא מסע מרפא של השתנות, המאפשר לאדם עם בעיה נפשית לחיות חיים בעלי משמעות בקהילה שבה בחר, תוך חתירה למימוש מלוא הפוטנציאל האישי" (Davidson & Tondora, 2011).

תהליך ההחלמה נעשה במעורבות של 10 מרכיבי מפתח: 1. כבוד, 2. תקווה, 3. מבוסס כוחות, 4. הוליסטי, 5. אינדיבידואלי וממוקד באדם, 6. הכוונה עצמית, 7. אחריות, 8. נתמך בעמיתים, 9. מעצים, 10. לא ליניארי (Davidson & Tondora, 2011).

 

החלמה אישית מובחנת מהחלמה קלינית או החלמה תפקודית, בהיותה תהליך אינדיבידואלי הניתן לשיפוט בראש ובראשונה על ידי המתמודד עצמו, אשר אינו בהכרח קשור להפחתת הסימפטומים הפסיכיאטריים ואינו בהכרח תוצאה של התערבות מקצועית. החלמה היא תהליך רב מימדי ארוך טווח, שאינו ליניארי אלא משתנה לאורך זמן, הכולל בתוכו לרוב מרכיבים של תקווה, ערך עצמי, שייכות, העצמה אישית, תפקידים חברתיים בעלי ערך, השגת מטרות אישיות ויצירת חיים בעלי משמעות אישית. תהליך ההחלמה קשור לדרכים בהן אדם המתמודד עם מחלת נפש חווה ומנהל את המחלה, דרך השתלבות מחדש כפרט בקהילה, מתוך השאיפה לחיות, לעבוד, לקיים מערכות יחסים חיוביות ולתרום תרומה בעלת ערך לסביבתו. ההחלמה עשויה להסתייע בהתערבויות שיקומיות, נגישות של תמיכות ושירותים המקדמים הזדמנויות למימוש זכויות חברתיות, השתתפות ושילוב קהילתי, דרך מימדים של  דיור, תעסוקה, חינוך והשכלה, פנאי/יצירה, תפקיד חברתי, תמיכה חברתית, מעמד בריאותי, אזרחות, הגדרה עצמית ורוחניות. תהליך זה עשוי לאפשר לאדם המתמודד עם מגבלה פסיכיאטרית להשיג איכות חיים, תחושת רווחה ויכולת להגשים את צרכיו ומטרותיו במגוון תחומי חיים חשובים, מתוך ומעבר לגבולות הנכות.

(Staruss, 1989; Anthony, 1993; Deegan, 1993; Davidson, 2006; Roe, Rudnick & Gill, 2007; Davidson & Tondora, 2011).

 

 

החלמה בבריאות הנפש היא מסע מרפא של השתנות, המאפשר לאדם עם בעיה נפשית לחיות חיים בעלי משמעות בקהילה שבה בחר, תוך חתירה למימוש מלוא הפוטנציאל
האישי
© כל הזכויות שמורות ליספר"א