פרקטיקה מבוססת ראיות

 שורה של התערבויות בשיקום פסיכיאטרי נחקרו עד כה והניבו תוצאות המעידות על יעילותן. התערבויות מבוססות ראיות הן שיטות מובנות, בעלות הגדרות ברורות, אשר נחקרו באופן אמפירי, מבוקר ובאופן בלתי תלוי במקומות שונים ע"י קבוצות שונות של חוקרים, ונמצאו כיעילות לקידום תוצרים משמעותיים. בספרות המקצועית מושם דגש על חמש התערבויות בתחום השיקום הפסיכיאטרי שנמצאו ראיות ליעילותן:
 

  • תעסוקה נתמכת
  • ניהול מחלה והחלמה
  • טיפול קהילתי-אסרטיבי
  • טיפול פסיכו-חינוכי משפחתי
  • טיפול אינטגרטיבי בהפרעה דואלית

ישנן התערבויות ומודלים אחרים שנחקרו ונמצאו ראיות התומכות ביעילותם. מכיוון שמדובר בתהליך דינמי ומתפתח, יתכן מאד שעם הזמן יצטברו ממצאי מחקר נוספים שיתמכו ביעילותם, וגם הם יחשבו להתערבויות מבוססות על ראיות.
(רועה, חסון וקרביץ, 2007; Drake, Merrens, & Lynde, 2005).

התערבויות מבוססות ראיות הן שיטות מובנות, בעלות הגדרות ברורות, אשר נחקרו באופן אמפירי, מבוקר ובאופן בלתי תלוי במקומות שונים ע"י קבוצות שונות של חוקרים, ונמצאו כיעילות לקידום תוצרים משמעותיים.
© כל הזכויות שמורות ליספר"א