שילוב קהילתי

המושג של שילוב קהילתי מבוסס על ההכרה באזרחות משותפת: לאנשים עם מוגבלויות עומדת הזכות ועימה הצורך לתמוך במימוש ההזדמנויות לחיות, ללמוד, לעבוד וליהנות מחיי תרבות ופנאי לצד ובאותו האופן כמו אנשים ללא מוגבלויות (Racino,1995).
השילוב הקהילתי עוסק בעיקרון של נורמליזציה של תפקידים חברתיים ומערכות יחסים בקהילה דרך מתן תמיכות והכוונה לסביבות טבעיות שמעניקות הזדמנויות ותנאים הדרושים לאנשים כדי שייקחו חלק בתפקידים חברתיים נורמטיביים. המושג עוסק בהזדמנות לחיות בקהילה, להיות מוערך כאדם עם תכונות ויכולות ייחודיות כמו כל אדם אחר. שילוב קהילתי הוא תוצר טבעי של הסתגלות טובה בתחומי התפקוד החברתי, באמצעות מימוש מערכות יחסים, טיפול עצמי ומיומנויות של חיים עצמאיים.
ניתן להגדיר שילוב קהילתי כמצב שבו אנשים עם מגבלות פסיכיאטריות חיים לצד אנשים ללא מגבלות כאלה, ומשתתפים באופן רגיל בפעילות החברתית בקהילותיהם. מושג זה מקיף מגוון רחב של פעילויות והתנהגויות כגון: השתתפות במפגשים ציבוריים (במסגרות מוניציפאליות, חינוכיות וכד'), אינטראקציה עם אנשים ללא מגבלות פסיכיאטריות, התנדבות, לימודים במסגרות רגילות, הצטרפות לכל פעילות ארגונית, דתית, פוליטית או אחרת על פי בחירה אישית. אנשים עם תיוג פסיכיאטרי פעמים רבות מתמודדים עם מצוקה כלכלית, עם סטיגמה וסטיגמה עצמית, בדידות וחוסר בתמיכה חברתית, אשר משפיעים לרעה על ההתמודדות הנפשית ועל האפשרות לשילוב קהילתי נורמטיבי.
השילוב החברתי משמעותו נגישות למשאבים של תמיכה והזדמנויות לעסוק בפעילות משמעותית, אשר תורמים להפחתת הפגיעות והפחתה בנזקקות לשירותים ובתלות באנשי מקצוע. השילוב הקהילתי גם תורם להפחתת הסטיגמה הציבורית דרך מפגש שוויוני עם האוכלוסייה הכללית. מסיבות אלה זהו יעד חברתי שצריך לקבל ביטוי גם במדיניות הציבורית ובפיתוח השירותים הקהילתיים.

תחומי שילוב קהילתי:

  •    אזרחות ומעורבות פוליטית
  •    תפקידים חברתיים מוערכים ( נישואים, הורות וכד')
  •    הגדרה עצמית
  •    מגורים
  •    תעסוקה
  •    השכלה
  •    בריאות
  •    העשרה\פנאי
  •    רוחניות

(Racino, 1995 ;Corrigan, Green, Lundin, Kubiak, & Penn, 2001 ;Wong & Solomon, ;2002 Salzer & Baron, 2005 ;Weis Farone, 2006).

מחקר ופרסומים
      1 2 3    
© כל הזכויות שמורות ליספר"א