מדוע כדאי להצטרף ליספר"א?

כנסים וקבוצות לימוד- חברות ביספר"א מעניקה:

  • השתתפות חינם בכנס השנתי של יספר"א
  • השתתפות בעלות מופחתת בכנסים מקצועיים וקבוצות לימוד עם מרצים בכירים מהארץ ומהעולם
  • מתן עדיפות לקבלה לקבוצת למידה בהן מספר המקומות מוגבל

בניית קהילה וגיבוש זהות מקצועית- גיבוש הזהות המקצועית והגברת השייכות של אנשי השיקום לבית מקצועי אחד. יצירת שפה משותפת בין חברי הקהילה, וקבלת גיבוי מקצועי.

יוקרה מקצועית- חיזוק הפרופסיה והיוקרה של אנשי שיקום כמקצוע אשר מבוסס על תפיסה ייחודית עם חזון וכלי עבודה ייחודיים. 

אקטיביזם- חברות ביספר"א מעניקה אפשרות להשתתף ולהוביל תהליכים ביספר"א ובתחום השיקום.

מידע ורכישת כלים מקצועיים - קבלה והעברה של מידע עדכני ומקצועי בנושאי שיקום פסיכיאטרי, רכישת כלים.

במה לדיון ומפגש- במה לדיון חופשי, שיתוף בנושאים בוערים, חשיפת עשייה והיחשפות לעשייה בשטח. מפגש והיכרות עם החברים בקהילה.

השפעה על מדיניות- חיזוק של תחום השיקום על ידי השפעה על מקבלי ההחלטות.
הצטרפות כחבר/ה ליספר"א תקפה לשנה אחת וחידושה נעשה כל שנה לפני הכנס השנתי

דמי חבר/ה שנתיים = השתתפות חינם בכנס השנתי
 
© כל הזכויות שמורות ליספר"א