ועדה מייעצת

ועדה מייעצת לועד מנהל יספר"א

הוקמה ב- 21 בפברואר 2012

מטרת הוועדה הינה להוות גוף מייעץ לוועד המנהל, אשר מסייע בחשיבה אודות מטרות ויעדי הארגון, צרכיו, והאופנים בהם ניתן להעשיר ולהרחיב את מעגל הפעילות והעשייה של יספר"א.

תפקידי הוועדה הינם לדון בנושאים מהותיים או מערכתיים לארגון, שמועלים על ידי חברי/ות הוועדה, חברי/ות הוועד המנהל, עובדי/ות וחברי/ות יספר"א, והעברת המלצותיה לחברי הוועד המנהל.

הרכב הוועדה כוללת 13 בעלי/ות עניין שונים בתחום מבין חברי/ות יספר"א:
עמית מומחה- עדי נעמן- צרכנים נותני שירות, דרך הלב
נציג משפחות- סילביה מדניקוב- ארגון עצמה
נציגת ביה"ס הארצי לשיקום והחלמה- ד"ר נעמי הדס לידור
נציג אקדמיה- ד"ר רון שור- האוניברסיטה העברית 
יזמת- ד"ר הילה הדס "אנוש"
יזם- משה שלו- שלו ובניו
מנהל שירות- אודי דוידסון- עמותת "דרור"
מנהל שירות- גיא אביהוד- "אודי מרילי"
מנהל/ת שירות- טרם מונה
אשת מקצוע- מרים גולדברג- "אנוש"
מדריכת שיקום- רינה יעקב- ארגון מדריכי השיקום
נציג קהילה- יקיר פניני- "הג'ויינט"

נציג המועצה הארצית לשיקום- טרם מונה

 

מבנה ואופן הפעולה המתוכנן של הוועדה כולל ארבע פגישות בשנה, ובמידת הצורך תקבענה פגישות נוספות. מינוי חברי הועדה יוארך לאחר שנה.


שקיפות- כל דיוני הוועדה מתנהלים בשקיפות גמורה וסיכומיהם מועלים כאן באתר יספר"א.

© כל הזכויות שמורות ליספר"א