מייסדים
קרן לזלו נ. טאובר, היא קרן משפחתית אשר שמה לה למטרה לקדם את תחום השיקום הפסיכיאטרי בישראל. במסגרת זאת היא מפעילה מספר פרוייקטים בשותפות עם משרד הבריאות וגורמים נוספים.
אחרי התייעצויות רבות עם אנשי מפתח בתחום השיקום הפסיכיאטרי בארץ ואחרי ששוכנעה שיש צורך של ממש, החליטה הקרן ליזום את ISPRA – האגודה הישראלית לשיקום הפסיכיאטרי. זאת על מנת להעצים את התחום וליצור בית מקצועי עבור כל האנשים שמעורבים בעשייה בתחום השיקום הפסיכיאטרי. הקרן אף תעמיד תקציב ראשוני להתארגנות של הארגון.

הפורום המייסד
סילביה טסלר-לזוביק
, מנכ"ל קרן טאובר בישראל
ד"ר מקס לכמן, יועץ קרן טאובר בישראל
אורלי אלון, יועצת ארגונית, הורה מנחה בפרויקט קשת
דריה בראל, מנחה קבוצות בתחום צרכנים נותני שירות
עתליה דרעי, סמנכ"ל מקצועי – "אנוש"
ד"ר נעמי הדס-לידור, מנהלת ביה"ס לשיקום והחלמה בבריאות הנפש, מכון מגיד; חוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת תל-אביב
ברק הר-לב, עו"ס, דיור מוגן, קידום, חיפה
מיכל טבקמן, האוניברסיטה העברית 
אנדריאה פינארט, מנהלת מכון "צוהר" בירושלים
פרופ' דיויד רועה, ראש החוג לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה
ד"ר רון שור, מרכז מגמת שיקום פסיכיאטרי, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פ. ברוואלד, האוניברסיטה העברית
שמעון שור, מנכ"ל עמותת "רעות" לבריאות נפש קהילתית 
© כל הזכויות שמורות ליספר"א