אודות
אחרי התייעצויות רבות עם אנשי מפתח בתחום השיקום הפסיכיאטרי בארץ ואחרי ששוכנעה שיש צורך של ממש, החליטה קרן לזלו נ.טאובר ליזום את הקמת ISPRA האגודה הישראלית לשיקום הפסיכיאטרי. זאת על מנת להעצים את התחום וליצור בית מקצועי עבור כל האנשים שמעורבים בעשייה בתחום השיקום הפסיכיאטרי. הקרן מעמידה תקציב ראשוני להתארגנות של הארגון.

לתהליך ההקמה היו שותפים אנשי מקצוע רבים בתחום, אשר חברו יחד לתהליך חשיבה ופתוח ארגוני. כנס ההקמה התקיים ביולי 2009 ובו השתתפו כ-300 אנשי מקצוע בתחום.

יספר"א שואפת להוביל הקמה של קהילה מקצועית של העוסקים בתחום השיקום הפסיכיאטרי ולתת במה להעשרה ולדיונים מקצועיים בתחום.

הארגון יפעל בהתאם לעקרונות שהותוו באמנה הבינלאומית בעבור אנשים עם מוגבלות והאמנה לשיקום פסיכיאטרי שאומצה על ידי המועצה הארצית לשיקום נפגעי הנפש בישראל. כמן כן, יישאף להתחבר לגוף הידע הקיים בתחום זה בעולם. במסגרת זו יקיים האיגוד מגעים עם ארגונים ברחבי העולם העוסקים בחיזוק ובגיבוש תחום השיקום הפסיכיאטרי.
© כל הזכויות שמורות ליספר"א